İletişim ve Bilişim Komisyonu

 

İLETİŞİM ve BİLİŞİM KOMİSYONU

Doç.Dr. Hüseyin YILMAZ (Dekan Yrd.)

Başkan

Doç. Dr. Tufan İNALTEKİN

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Ruhşen ALDEMİR ENGİN

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Tolga SAKA

Üye

Öğr. Gör. Ramazan OĞUL

Üye

Arş. Gör. Mükremin DURMUŞ

Üye

Arş. Gör. Emine SU TONGA

Üye

4507 kez görüntülendi.