Bilgi Edinme

 

 

Bilgi Edinme Hakkında

Bilgi Edinme Hakkında

24.10.2003 Tarih ve 25269 Sayılı Resmi gazetede yayımlanan 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında gerçek ve tüzel kişilerin kurumumuza başvurularını kabul edip, kanun kapsamındaki her türlü bilgi veya belgeyi başvuranların yararına sunmak amacıyla ilgili birime başvurmaları gerekmektedir.

Bilgi edinme başvurusu, başvurulan kurum ve kuruluşların ellerinde bulunan veya görevleri gereği bulunması gereken bilgi veya belgelere ilişkin olmalıdır.

Başvuru Şekilleri

Bilgi edinme hakkı kanunu çerçevesindeki başvurular kamu kurumlarına dört şekilde yapılabilir.

  • Yönetmelik ekinde yayımlanan örnek dilekçe,
  • Okunaklı ve anlaşılır şekilde yazılmış (daktilo veya bilgisayar çıktısı olması zorunlu değildir) bir dilekçe,
  • E-mail
  • Faks

İstenen bilgi veya belge başvuru sahibine 15 iş günü süresinin bitiminden önce bildirilir. Birden fazla kurum ve kuruluşu ilgilendirmesi durumunda bilgi veya belgeye erişim 30 iş günü içinde sağlanır. Bu durumda bu sürenin uzatılması ve bunun gerekçesi başvuru sahibine 15 iş günü bitiminden önce bildirilir.

28171 kez görüntülendi.