Sosyal Hizmetler Programı (Uzaktan Eğitim) (Pasif)


Ders Planları ve İçerikleri İçin Tıklayınız... 

 

SOSYAL HİZMETLER PROGRAMI GENEL BİLGİ

       

      Sosyal Hizmetler Programı, mesleki donanımını teorik ve uygulamalı eğitimle pekiştiren öğrencileri Sosyal Hizmetler programında faaliyet gösteren ilgili sektörlere mesleki eleman olarak kazandırma amacını güden 2 yıllık bir önlisans programıdır. Sosyal Hizmetler programı sektörün ihtiyaç duyduğu teknik deneyime sahip, bilgili, deneyimli, konusunda uzman ara insan gücü sağlayabilmektedir. Öğrenciler sektörel bazda almış oldukları bilgileri geliştirirken, öğrencilerin bu bilgileri sentezleme, analiz etme, yorumlama, sorgulama, eleştirme kabiliyetleri gelişmektedir.

      Sosyal Hizmetler Programından mezun olan öğrencilere “Sosyal Hizmetler Ön Lisans Mezunu” unvanı verilmektedir. Bu unvanla bölüm mezunları, başta Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve bağlı birimleri (Çocuk Yuvaları, Yetiştirme Yurtları, Çocuk Evleri, Huzurevleri, Yaşlı Bakım Merkezleri, Sosyal Hizmet Merkezleri, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları vb.) olmak üzere pek çok kamu kurumunda çalışabilme olanağına kavuşmaktadır. Ayrıca özel teşebbüse ait sosyal hizmet işletmelerinde görev alabilirler. Yine, mezunlarımız, sivil toplum örgütlerinin sosyal hizmet sunumlarında rol alabilirler.

       Üniversitelerin Sosyal Hizmetler programlarına yatay geçiş yapabilirler. Programdan mezun olan öğrenciler DGS (Dikey Geçiş Sınavı) ile Sosyoloji, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, İktisat, Kamu Yönetimi, Maliye, Uluslararası İlişkiler, İşletme, Konaklama İşletmeciliği, Sosyal Hizmet bölümlerine geçiş yapabilirler.

      Toplumun sosyal çevre, aile, okul, işyeri, toplum, yasalar, politikalar vb. problemlerini çözmede yardımcı olmayı hedefleyen bilimsel ve mesleki bir disiplindir. Profesyonel Sosyal Hizmet için gerekli bilgi, değer ve becerileri bütünleştirip özümseyerek kır ve kent ortamlarında, kamu sektörü, özel sektör, sivil toplum örgütlerinde sosyal hizmet uygulamalarını gerçekleştirebilecek düzenleyici, planlayıcı, eğitici ve araştırıcı niteliğine sahip yetkin sosyal hizmet elemanı yetiştirmeyi; ülke ihtiyaçlarına öncelik verilerek dünyadaki gelişmeleri izleyip, sosyal hizmet konularında bilimsel çalışmalar yapmayı ve bu alandaki bilgi üretiminin sağlanmasında etkin role sahip olmayı; sosyal hizmet alanlarında uygulayıcı olarak çalışan başta sosyal hizmet uzmanları olmak üzere ilgili elemanların mesleki gelişimine katkıda bulunmayı hedeflemektedir. Ayrıca  Teorik ve uygulamalı olarak alanda uzmanlaşmak isteyen ve toplumsal sorunlara duyarlı bireylerin gelişimini eğitsel açıdan sağlamayı amaçlamaktadır. Sosyal Hizmetler, sosyal, ekonomik ve kültürel yönden sıkıntı içerisinde olan birey, grup, topluluk ve toplumların sorunlarını anlayarak, sorunların çözüm yollarının bulunmasında sahip oldukları imkânların kullanılmasını, yardım etmek için başka olanakların araştırılmasını, yardım etme yöntemleri konusunda eğitimler veren günümüzde oldukça popüler hale gelen bir bölümdür.

 

7124 kez görüntülendi.