Bankacılık ve Sigortacılık Programı (Pasif)

Bankacılık ve Sigortacılık Programı

Akademik Kadro

Ders İçerikleri

Ders Dağılımı

PROGRAM HAKKINDA GENEL BİLGİ

Teknolojideki gelişmeler, küresel ekonomik yapı ve ülkemizin Avrupa Birliğine üyeliği ile ilgili konular kapsamında, ülkemiz bankacılık ve sigortacılık sektörünün birçok eksikliği bulunmaktadır. Bu eksikliklerin giderilmesi ve batıdaki ülkelerin seviyesine ulaşabilmek için yapılan yasal düzenlemeler tek başına yeterli değildir. Yasal düzenlemelerin yanında bu alanda gelişen teknolojileri yakından takip etmek ve Finans ve Sigortacılık teknolojilerini kullanma yetisi bulunan elemanlar ile Bankacılık ve Sigortacılık alanında uzmanlık eğitimi almış elemanların istihdam edilmesini sağlamak amacıyla açılmıştır.

 

PROGRAMIN AMACI

Bankacılık ve Sigortacılık Programının amacı, finans ve sigortacılık sektöründeki hızlı değişimi yakalayabilen, bu alanda geliştirilen yeni finans enstrümanları, yeni bankacılık ve sigortacılık ürünlerini, yeni finansal kurumları ve uygulama tekniklerini bilen, özellikle finansman teknolojisini yakından tanıyan, düşünen, problem çözen, sektörde etkin olabilecek ve analitik düşünme yeteneğine sahip ara eleman yetiştirmektir.

 

PROGRAM MEZUNLARIN İSTİHDAM EDİLEBİLME ALANLARI

·         Bankaların merkez departmanlarında ve şubelerinde istihdam edilebilir,

·         Sigorta şirketlerinin dağıtım kanalları olan “serbest” ve “banka şube” acentelerinde çalışabilir,

·         Bunun yanı sıra sigorta ve reasürans şirketlerinin merkez departmanlarındaki ara eleman ihtiyaçlarını karşılayabilir,

5738 kez görüntülendi.