Spor Yönetimi Programı (Uzaktan Eğitim) (Pasif)

Ders Planı ve İçerikleri İçin Tıklayınız...

SPOR YÖNETİMİ PROGRAMI

 

Spor alanındaki teknolojik gelişmeler, bu gelişmeler sayesinde uluslararası organizasyonlarda gözlenen başarılar ve sporun günümüz toplumlarında kazandığı büyük önem bu alandaki yönetimi önemli kılmaktadır. Spor faaliyetleri bölgesel, ulusal ve uluslar arası etkililiği açısından değerlendirildiğinde nitelikli insan kaynakları ihtiyacı da karşımıza çıkmaktadır. Programımız, çağdaş spor yönetimi yaklaşımı çerçevesinde, yönetme ve yönlendirme yeteneğine sahip, insanlarla iyi iletişim kurabilen, ekip halinde çalışmaktan hoşlanan, sorumluluk sahibi, teknolojiye hâkim, bu beceriyi uygulamada başarıya taşıyabilen bir bilgi yönetimi anlayışı ve tüm bu özellikleri spor yönetimi faaliyetlerinde değerlendirebilecek mesleki beceriye sahip bireylerin yetiştirilmesine katkıda bulunacaktır.

Programdan mezun olan öğrenciler DGS (Dikey Geçiş Sınavı) ile İşletme,  Spor Yöneticiliği,  Spor Yönetimi bölümlerine dikey geçiş yaparak lisans eğitimine tamamlayabilirler.

Spor Yönetimi Bölümü’nü başarıyla tamamlayan mezunlar, özel sektörde ve kamuda çalışma fırsatı elde edebilmektedir. Spor yöneticisi adaylarına, spor endüstrisindeki dinamik ve gelişen yapı içerisinde yer alan “Etkinlik yönetimi firmaları”, “Spor pazarlaması firmaları”, “Ticari amaçlı spor salonları”, “Şirketlerin sağlık ve zindelik birimleri”, “Görsel ve yazılı medya kuruluşları”, “Şirketlerin sponsorluk hizmetleriyle ilgili birimleri”, “Yerel Yönetimler Spor Departmanları”, “Gençlik ve Spor Bakanlığı ve çeşitli birimleri”, “Turizm Sektörü ve Oteller”, “Amatör ve Profesyonel Şubesi bulunan Spor Kulüpleri”, “Ulusal ve Uluslararası Spor Federasyonları”nda çeşitli kariyer fırsatları sunulmaktadır. Girişimci ruh ve potansiyele sahip olan mezunlar spor yönetimi ile ilgili tüm konularda kendi işlerini kurabilme ve alandaki boşluğu doldurabilmektedir.

Programın Açılma Gerekçesi

Spor Yönetimi Programının temel amacı, spor yönetimi ile ilgili farklı düzeylerdeki tesislerde ve pozisyonlarda (pazarlama, finans, halkla ilişkiler, saha malzeme bilgisi, spor tesis işletmesi gibi) ihtiyacın karşılanmasını sağlamaktır. Programın bu temel amacı çerçevesinde öğrencilerimize kazandırılmasını hedeflediğimiz şu yeterlilikler; Spor yönetimi alanında uygulayıcı olarak bir problem çözümünde kullanılabilecek ilkeleri bilerek, çözüm önerileri geliştirebilmek. Önerilen bu çözümleri savunabilmek, bilgi ve beceri düzeylerinin farkında olabilmek, işlevsel ve taktiksel düzeyde kararları uygulamaya koyabilmek, Spor Yönetimi ile ilgili faaliyetlerin düzenlenmesi konusunda temel becerilere sahip olabilmek, uygulayabilmek ve bu faaliyetlerin değerlendirmesini yapabilmek, Spor yönetimi ile ilgili uygulama plan ve programlarını bilerek, bu plan ve programlar ile ilgili görev ve sorumlulukların farkına varabilmek, uygulayıcı olarak beceri kazanmak, kuramsal bilgiyi uygulama ve etkili kullanma konusunda görev ve sorumlulukların farkına varabilmek, Spor Yönetimi ile ilişkili belirli bir alanda çalışabilmek ve kısmen uzmanlaşabilmek, spor yönetimi alanında yaratıcılık yeteneğinin farkına vararak bu yeteneği alanında kullanabilmek, diğer alanlarda (örneğin pazarlama, halkla ilişkiler, etkinlik yönetimi ve spor tesisleri gibi) çalışabilme yeteneği kazanabilmek, Spor alanına özgü gerekli bilgi ve becerilerin farkında olmak ve böylece nitelikli işgücü elemanlarının teminini sağlamaktır.

 

6299 kez görüntülendi.