Çevre Sağlığı Programı (Pasif)

Yüksekokulumuz Çevre Sağlığı programı ders dağılımı ve içeriği için tıkayınız.  

Çevre bilimini ilgilendiren temel alanlardan biyoloji, ekoloji, klimatoloji gibi temel bilimler ile doğal ve insan kaynaklı çevre sorunlarının ortaya çıkış süreçlerini ele alan ve bu sorunlara yönelik akademik ve mesleki yeterlikleri kazandırmayı amaçlayan detaylı bir ön lisans programıdır. Ayrıca, çevrenin önemi, neden korunması gerektiği ve korunmazsa nelerle karşılaşabileceğimiz konularında bir bilinç aşılamak ve bu bilince sahip halk sağlığı ve çevre sorunlarına duyarlı mezunların çevre konularında yetiştirilmesine hizmet eden bir programdır. Bu doğrultuda, çevre sağlığı programıyla toplumun mesleki teknik eğitim farkındalığını oluşturarak, çevre sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli ara insan gücünü yetiştirmek ve mezunları istihdama hazırlamak amaçlanmaktadır.

Programa kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler, ÖSYM (Yüksek Öğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından belirlenen yasal ve akademik gereklilikleri (TYT puanına göre) yerine getirmek zorundadır.

Programa gelen öğrencilerin Bologna kriterleri gereğince 120 AKTS (ECTS) dersten başarılı olmaları (Genel Not Ortalaması 4,00 üzerinden en az 2,00) ve diğer yükümlülükleri yerine getirmeleri gerekmektedir.

Programdan mezun olan öğrenciler öğrenimine devamları hakkında yönetmelik hükümlerinden yararlanarak alanlarında kontenjan açıldığı takdirde dikey geçiş sınavı (DGS) ile lisans programlarına kayıt hakkı kazanabilirler. Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri, Biyoloji ve Çevre Mühendisliği bölümlerine geçiş yapabilmektedirler.

Mezun olan öğrenciye Çevre Sağlığı Programında ön lisans diploması verilir. Ayrıca;

  • Öğrenci mezun olduğunda, eğitim süresinde kazandığı yeterlilikleri gösteren dersler ve modüller diploma ekinde belirtilir.
  • Programda kazandırılan mesleki yeterlikler; iş hayatında kariyer geliştirmede, sertifika programlarında ve istendiğinde diğer tüm programlara geçişlerde değerlendirilir.

Program mezunları “Sağlık Teknikeri (Çevre Sağlığı Teknikeri)” unvanını alacaktır. Mezun olduktan sonra Belediyeler, İller Bankası, Çevre Bakanlığı gibi çevre ile ilgili faaliyet gösteren SEKA, Perkim, İGDAŞ gibi kamu kurum ve kuruluşları ile özel ve gönüllü kuruluşlarda (Kamuya bağlı hastaneler, üniversite hastaneleri, özel hastaneler, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Belediyeler, Orman ve Su İşleri Bakanlığı,  Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı vb.)   görev alabilirler.

 

Çevre Sağlığı Teknikerleri, sağlık müdürlükleri, sağlık ocakları, sağlık grup başkanlıkları, hükümet tabiplikleri, belediyeler, hıfzısıhha müdürlükleri, halk sağlığı laboratuvarları, gıda imal eden her türlü kurum ve kuruluşlar (Et-Balık Kurumu ve Kombinaları, süt ve süt mamulleri imal eden kurumlar), memba suyu ve şişeleme tesisleri ile hava meydanları ve liman sağlığı dairelerinde çalışabilir

1526 kez görüntülendi.