Koordinatörden

 

Mesleki ve teknik eğitimin yükseköğretim düzeyindeki önemi açısından, Meslek Yüksekokulları belirli meslek alanlarına yönelik nitelikli insan gücü yetiştirmek adına kritik bir rol oynamaktadır. Ülkemizin ekonomik rekabet gücünü artırmak için, meslek yüksekokullarında verilen eğitim programlarının bu ihtiyaçları karşılayacak şekilde tasarlanması gerekmektedir. Nitelikli mezunlar aracılığıyla üretilen mal ve hizmetlerin uluslararası alanda rekabet edebilmesi, ancak bu yolla mümkün olacaktır. Bu doğrultuda, meslek yüksekokullarında 3+1 eğitim sistemine geçiş, öğrencilere teorik bilgiye ek olarak pratik beceriler kazandırarak, yeni teknolojiler üretebilen mezunlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu sistemle öğrenciler, 3 dönem boyunca okulda teorik dersler alırken, 1 dönem boyunca tam zamanlı olarak işletmelerde uygulamalı eğitim alma imkanına sahip olacaklardır.

Saygıdeğer meslektaşlarım,

Hızla değişen rekabet koşulları ve artan nitelikli iş gücü talebi, meslek yüksekokullarımızın, iş dünyasının gereksinimlerine uygun, araştırmacı, sorgulayıcı, bilgili ve çağdaş eğitim almış bireyler yetiştirmekle görevli olduğunu göstermektedir. Öğrencilerimizin etik değerlere sahip, araştırıcı ve sorgulayıcı bireyler olarak yetişmeleri, iş hayatına hazırlanmaları için gösterdiğiniz çaba takdirle karşılanmaktadır.

Değerli sektör temsilcileri,

Kafkas Üniversitesi Meslek Yüksekokulları, öğrencilerimizin iş piyasasının beklentilerine uygun yetişmelerini sağlamak amacıyla aktif eğitim programlarını sürekli olarak güncellemekte ve öğrencilere 3 dönem okulda teorik dersler, 1 dönem ise işletmelerde uygulamalı eğitim imkanı sunmaktadır. Bu programlarımızın başarılı olabilmesi için siz değerli sektör temsilcilerinin desteği büyük önem taşımaktadır. Sağladığınız destekler için teşekkür eder, işlerinizde başarılar ve bol kazançlar dilerim.

Değerli veliler,

Yüzyılın rekabetçi kurum ve ülke olma hedefine ulaşabilmek adına, çocuklarınızın mesleki becerilerini geliştirmelerine olanak tanımak ve nitelikli bireyler olarak yetişmelerine destek olmak büyük önem arz etmektedir. Gösterdiğiniz fedakarlıklar ve katlandığınız zorluklar sonunda çocuklarınızın başarısı, sizlere gurur yaşatacaktır. Sabrınız ve özveriniz için sizi kutluyor ve saygılarımı sunuyorum.

 

Sevgili öğrenciler,

Uzman öğretim elemanlarımız, sizlere modern, etkili, güncel, uygulamalı ve rekabetçi bir eğitim modeli sunarak ülkemize nitelikli insan gücü kaynağı kazandırma hedefi doğrultusunda sizi yönlendirmektedir. İŞMEK olarak, sizlerin önerilerini dikkate alarak sürekli olarak yüksekokullarımızda yenilikler yapmaktayız.

  • Geleceğin sanayi anlayışına uygun eğitim ortamı ve işgücü ihtiyaç analizi yaparak eğitim-öğretim sistemimizi geliştiriyoruz (3+1 sistem).
  • Sınıf, atölye ve laboratuvarlarımızı teknoloji ile donatıyoruz.
  • Mesleki ve teknik eğitimi geliştirmek adına farkındalık faaliyetleri (toplantı, seminer, konferans, teknik gezi vb.) düzenliyoruz.
  • Gelişen şartlara uygun olarak öğretim programlarımızı ve müfredatları güncelliyoruz.
  • İş dünyası ile iş birliği oluşturmaya çalışıyoruz.
  • Nitelikli iş gücü konusunda farkındalık oluşturmayı önemsiyoruz.
  • AR-GE çalışmalarını destekliyoruz.
  • Sivil toplum kuruluşları ve sektör temsilcileri ile birlikte, yeni ve modern bir eğitim modeli oluşturan yüksekokullarımız, mesleki ve teknik eğitim konusunda ulusal ve uluslararası araştırmalarla kazanılan bilgi, deneyim ve çözüm modellerini öğrencilerimizin hizmetine sunmaktadır.

Mezuniyetiniz, yetişmiş nitelikli bireyler olmanızın bir göstergesidir. Bu birikimleri en iyi şekilde değerlendirerek, ülkemizi gururla temsil edeceğinize inanıyorum. Tüm öğrencilere başarılar ve arzu ettikleri bir yaşam dilerim.

 

Prof. Dr. Onur ATAKİŞİ

MEYOK Koordinatörü & Kazım Karabekir Teknik Bilimler MYO Müdürü 

128 kez görüntülendi.