Amaç

 Kafkas Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Koordinatörlüğü (MEYOK), üniversite bünyesindeki Meslek Yüksekokulları arasında koordinasyon sağlamak amacıyla kurulmuştur. MEYOK, aşağıdaki alanlarda çalışmalar yürüterek meslek yüksekokullarında eğitim-öğretim organizasyonunu geliştirmeyi, verimliliği artırmayı ve karşılaşılan sorunları çözmeyi hedefler:

a) Sektörel ihtiyaç analizi yaparak, meslek yüksekokullarının eğitim-öğretim planlarında uygulamalara odaklanmayı, kaynak potansiyellerini artırmak için düzenlemeler yapmayı, personel, kütüphane, laboratuvar, araç ve gereç gereksinimlerini karşılamak için planlama ve uygulama çalışmalarını gerçekleştirmeyi amaçlar.

b) Meslek yüksekokullarında görev alacak öğretim elemanlarının niteliklerini belirleyerek, bu belirlemeleri Rektör’ün onayına sunmayı amaçlar.

c) Meslek yüksekokulları öğrenci ve mezunlarına yönelik hizmet içi sertifikalı eğitim programlarının düzenlenmesini destekler.

d) Meslek yüksekokullarında yeni program açılması taleplerini değerlendirir ve ilgili birimlere sunar.

112 kez görüntülendi.