Program Öğrenme Çıktıları

 

Programın Öğrenme Çıktıları

1

Fen bilimleri dersi kapsamındaki temel kavramları tanımlar.

2

Fen bilimleri dersi kapsamındaki temel kavramları öğretebilmeye yönelik ders planlayabilir.

3

Fen bilimleri dersi kapsamında fen ve mühendislik uygulamaları üzerine etkinlik tasarlar.

4

Bilimsel süreç becerilerini bilimsel yöntemin aşamaları ile bütünleştirerek uygun etkinlikler tasarlar.

5

Öğrencilerin, toplum, ekonomi ve doğal kaynaklara ilişkin sürdürülebilir kalkınma bilincini geliştirebilecek mesleki bilgiye sahiptir.

6

Öğrencilerin, günlük yaşam sorunlarını çözmede fen bilimleri ile ilgili bilgi ve 21. yy becerilerini kullanmalarını sağlamaya yönelik mesleki bilgiye sahiptir.

7

Fen bilimleri ile ilgili kariyer bilinci geliştirmeye yönelik mesleki bilgiye sahiptir.

8

Öğrencilere, doğada meydana gelen olaylara ilişkin merak uyandırmaya ve çözüm önerileri ürettirmeye yönelik mesleki bilgiye sahiptir.

9

Fen derslerinde güvenli çalışma bilinci oluşturmaya yönelik mesleki bilgiye sahiptir.

10

Sosyobilimsel konuları kullanarak öğrencilerin bilimsel muhakeme becerilerini (akıl yürütme) geliştirmeye yönelik mesleki bilgiye sahiptir.

11

Evrensel ahlak değerleri, millî ve kültürel değerler ile bilimsel etik ilkelerinin benimsenmesini sağlamaya yönelik mesleki bilgiye sahiptir.

12

1.        Fen bilimleri dersi kapsamında öğrencilerin günlük hayata ilişkin bir ihtiyaç veya problemi tespit edebilmelerine yönelik mesleki bilgiye sahiptir.

13

Öğrenci merkezli yöntemlere (probleme dayalı, proje tabanlı, argümantasyon temelli, iş birliğine dayalı, vb.) yönelik mesleki bilgiye sahiptir.

14

Öğrencilerin bilgiyi anlamlı ve kalıcı olarak öğrenebilmeleri için sınıf/okul içi ve okul dışı öğrenme ortamlarına yönelik etkinlikleri araştırma-sorgulamaya dayalı öğrenme stratejisine göre tasarlar.

15

Öğrenci performanslarını ve ürünlerini değerlendirebilecek mesleki bilgiye sahiptir.

16

Öğrencileri bilim şenliğine hazırlayacak mesleki bilgiye sahiptir.

17

Fen bilimleri dersi kapsamında öğretim teknolojilerini ve materyallerini kullanmaya yönelik mesleki bilgiye sahiptir.

18

Fen laboratuvarlarını etkili kullanabilecek mesleki bilgiye sahiptir.

 

 

2117 kez görüntülendi.