Misyon-Vizyon

 
Fakültemizin Özgörevi (Misyon)

Lisans ve lisansüstü eğitimi ile Mühendislik-Mimarlık alanlarında mesleki açıdan yetkin, sanayileşmeye ve teknolojiye katkı sağlayacak yaratıcı, yenilikçi ve üretken, analiz gücü yüksek, modern yöntem ve tekniklere sahip, etik değerlere bağlı, ulusal ve evrensel sorunlara duyarlı, akıl ve bilimin ışığında sorun çözebilecek donanıma sahip, çevreye saygılı, hukuka ve insan haklarına inanan, çağdaş, ulusal ve evrensel değerlere bağlı bireyler yetiştirmektir.

 

Fakültemizin Özgörüşü (Vizyon)

Ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile tercih edilen ve mensubu olmaktan övünç duyulan, ilimiz ve bölgemiz başta olmak üzere ülkemizin sorunlarını çözmeye yönelik çalışmalar yapan, evrensel bilime katkılar sunabilen, toplam kalitenin eğitim ve öğretimdeki kalite ile başlayacağına inanan, ülkemizin yarınlarına ışık tutan, katılımcı, paylaşımcı bir yönetime sahip ve sürekli gelişen bir fakülte olmaktır.

2254 kez görüntülendi.