Yönetim

          Dekan Vekili Prof. Dr. Selçuk URAL

              Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Muhammet KARA