Misyon ve Vizyon

MİSYON
Başta temel İslâmî ilimler olmak üzere, din bilimleri alanında özgün ve objektif araştırmalar yapmak ve yayımlamak; İslâm kültürüne vakıf donanımlı, alanında ehil uzmanlar, din bilgisi öğretmenleri ve din görevlileri yetiştirmek. Bilimsel ve teknik gelişmelere paralel, değişen dünya düzeni içinde sosyal ve kültürel gelişmeleri göz ardı etmeden millî, dinî, ahlâkî ve tarihî değerlerimizi koruyup geliştirmek; insanımızın maddî-manevî kalkınmasını temin edecek değerlerle toplumumuzu donatmak.

VİZYON
Evrensel İslâmî değerleri, asrımızın ve toplumumuzun ihtiyaç ve anlayışına uygun bir tarzda ve akademik ölçütler çerçevesinde ele alan; temel İslâmî kaynaklar ve bilimsel mantık içinde yorumlayan; tarihten tevarüs ettiği sorumlulukla, edindiği bilgi, tecrübe ve kazanımları mikro âlemde ferdi, makro âlemde toplumu tatmin ve huzura kavuşturacak bir biçimde sunan; bölgesinde olduğu kadar ulusal ve uluslararası düzeyde her yönüyle örnek bir yükseköğretim kurumu olmaktır.

3321 kez görüntülendi.