#

Formlar

 

 1. Öğretim Elemanı ve Doktor Öğretim Üyeleri için Kadro Talep Formu
 2. Profesör ve Doçentler İçin Kadro Talep Formu
 3. Aday Memur Staj Degerlendirme Formu
 4. Emeklilik Formu
 5. Emeklilik İçin Banka Tercih Dilekçe Örneği
 6. Personel Nakil Bildirim Formu
 7. Aile Bildirim Formu
 8. Sınava Giriş Belgesi Formu
 9. Öğretim Elemanı Görev Süresi Uzatma Formu 1
 10. Öğretim Elemanı Görev Süresi Uzatma Formu 2
 11. Mecburi Hizmet Devri A ve B Formları
 12. Öğretim Elemanı  Değerlendirme Formları
 13. Jüri Üyeliği Ücret Beyan Formu
 14. Yöksis Bilgi Formu
 15. Akademik Kadro İhtiyaç Talepleri Formu
 16. Mal Bildirim Formu
 17. Güvenlik Sorusturması ve Arşiv Arastırması Formu
 18. Öğretim Görevlisi Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılan Birimler Giriş Sınavı Degerlendirme
 19. Öğretim Görevlisi Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılan Birimler Ön Degerlendirme
 20. Kafkas Üniversitesi Akademisyen Atanma Ölçütleri
 21. Personel Muvafakat İlke Kararları
 22. Dekan Adayı Bilgi Formu
 23. 35. Madde Görevlendirmelerinde Kullanılacak Kadro Talep Formu
 24. 4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları
 25. 5’lik Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları
 26. Akademik Kadro Talep Formu
 27. Askerlik Borçlanma Dilekçesi
 28. Askerlik Sevk Tehir Formu
 29. Doçentlik Sınavında Görev Alacak Profesörler İçin Bilgi Derleme Formu
 30. Hizmet Damgalı Pasaport Talep Formu
 31. Hususi Damgalı Pasaport Talep Formu
 32. Lisansüstü Öğrenime Başvuru Formu
 33. Öğretim Elemanı Bilgi Derleme Formu
 34. Personel Kimlik Talep Veritabanı
 35. Seferberlik Bilgi Formu
 36. Standart Dosya Planı
 37. 35. Madde Yeni
 38. ÖYP Kapsamında Yurtdışı
 39. ÖYP Kapsamında Yurtiçi
 40. Tedavi Yardım Beyannamesi
 41. Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlilikleri
 42. Doktora Tez Araştırma Desteği
 43. Standart Yetki Devri Formu
 44. Standart İmza Devri Formu
 45. Atama Teklifi İlk Atama Formu   
 46. Bölüm Başkanlığına Atama Formu   
 47. İdari Personel Görevde Yükselme Sınavı Başvuru Formu
 48. Sözleşmeli Personel Başvuru Formu

 

STANDART FORMLAR

 1. Aylıksız İzine Ayrılmak İçin Kullanılacak Form
 2. Aylıksız İzinden Dönüş İçin Kullanılacak Form
 3. Dekan/Müdür Yardımcısı Ataması İçin Kullanılacak Form 
 4. Görev Süresi Uzatımı İçin Kullanılacak Form
 5. İstifa İçin Kullanılacak Form
 6. Müstafi İçin Kullanılacak Form
 7. Dekanlığa/Müdürlüğe Yardımcılarının Vekaleti Durumunda Kullanılacak Form
 8. Dekanlığa/Müdürlüğe Yrd. Dışında ve Gen. Sek./D. Bşk./Fak. Sek./Ens.Sek./Y.Okul Sek. Vekaleti İçin Form
 9. Yüksekokullarda Bölüm Başkanı Ataması İçin Kullanılacak Form
 10. Yurtdışı Yıllık İzin Taleplerinde Rektörlükten Alınacak Onay Formu
 11. 31. Madde Görevlendirme Talebi (Yeni)
 12. 35. Madde Görevlendirme Talebi
 13. 35. Madde Kapsamında Ayrılış İşlemleri
 14. 35. Madde Görevlendirme Talebi (ÖYP)
 15. 35. Madde Kapsamında Ayrılış İşlemleri (ÖYP)
 16. 39. Madde (Yolluksuz, Gündeliksiz) Görevlendirme Talebi
 17. 39. Madde (Yolluklu, Gündelikli-15 Günü Aşan) Görevlendirme Talebi
 18. 40/a Görevlendirme Talebi
 19. Yurtdışı Görevlendirme (Y.Lisans Tez Aşaması-Azami 3 Ay)
 20. Yurtdışı Görevlendirme (Doktora Tez Aşaması-Azami 1 Yıl)
 21. Yurtdışı Görevlendirme (Doktora Sonrası Araştırma – Azami 1 Yıl)
 22. Dekanlığa/Müdürlüğe Yardımcılarının Vekaleti Durumunda Kullanılacak Form
 23. İdari Personel Yıllık İzin Talep Formu (Yeni)
 24. Akademik Personel Yıllık İzin Talep Formu (Yeni)
 25. ÜNİP Görevlendirme Talebi
 26. Raporların Hastalık İznine Çevrilmesine İlişkin Form (Yeni)
 27. Akademik Kurulların Oluşturulmasında Yeterli Öğretim Üyesi Bulunmadığı Takdirde Kullanılacak Form (Yeni)

 

   ÖĞRETİM ELEMANI ÖN DEĞERLENDİRME FORMLARI

 1.   Fakülte giriş sınavı değerlendirme formu
 2.   Fakülte yüksekokul ön değerlendirme formu
 3.   Meslek Yüksekokulu giriş değerlendirme formu
 4.   Meslek Yüksekokulu ön değerlendirme formu