#

İletişim

Kafkas Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi
Kimya Bölümü


Tel: (0474)2251150 /3074


Fax: (0474)2251179