#

Fars Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı

            Fars Dili ve Edebiyatı Anabilim dalı, 16.05.2008 tarih ve 1755-12858 sayılı yüksek öğretimin kararıyla kurulmuştur. Bu programın amacı, lisans programındaki öğrencilerin, Fars dili araştırmaları konusundaki bilgilerini derinleştirmektir.            
              Programda, Farsça lisans öğretimin yanı sıra İran tarihi, Coğrafyası, İslam öncesi ve sonrası İran dilleri ve kültürü, klasik ve modern İran Edebiyatı hakkında araştırmalar yapılacaktır. Öğrencileri yeterli düzeyde dilbilgisi ile donatarak Fars Dili ve Edebiyatı alanında uzman olmaları, Türk İslam sahasında ortaya konulmuş Farsça eserleri Türk kültürüne ve araştırmacılarına kazandırmaları amaçlandırılmaktadır. Anabilim dalında Farsça dilbilgisi, Farsça konuşma, İran kültür ve Edebiyat tarihi, metin şerhi, Türkçeden Farsçaya, Farsçadan Türkçeye çeviri, modern İran Edebiyatı ve basın dili dersleri verilmesi amaçlanmaktadır.Mezunlar; Üniversitelerde, TBMM, Dış Ticaret Müsteşarlığında,Müzelerde, Kütüphanelerde, Devlet arşivlerinde,Turizm sahasında, Dışişleri Bakanlığında, Emniyet Genel Müdürlüğünde ve çeşitli özel kurum ve kuruluşlarda çalışabilme imkanına sahib olacaklardır.

2633 kez görüntülendi.