#

Arap Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı

           Arap Dili ve Edebiyatı Anabilim dalı, 16.05.2008 tarih ve 1755-12858 sayılı yüksek öğretimin kararıyla kurulmuştur. Bu programın amacı, lisans programındaki öğrencilerin, Arap dili araştırmaları konusundaki bilgilerini derinleştirmektir.

          Arap Dili ve Edebiyatı lisans programının amacı, Arap Dilini Arap Edebiyatı ve kültür tarihiyle birlikte inceleyerek öğretmek; Arap dünyasının tarihi, kültürü ve edebi birikimi hakkında bilgili; Arap dünyasındaki edebi; siyasi, toplumsal ve ekonomik gelişmeleri yazılı ve işitsel kaynaklardan takip edebilecek, düşündüğünü yazılı ve sözlü yolla ifade edebilecek dil becerisine sahip öğrenciler yetiştirmektir. Arap Dili ve Edebiyatı lisans programında başlıca Arapça Dil bilgisi, Arap Edebiyatı tarihi, kültür tarihi, Arapçadan Türkçeye, Türkçeden Arapçaya çeviri konularına dersler verilecektir. Arap Edebiyatının çeşitli dönemlerine ait şiir ve nesir örnekleri ele alınarak, kompozisyon yazma denemeleri yaptırılacaktır. Ayrıca öğrenciye konuşma alışkanlığı kazandırılmaya çalışılacaktır. Klasik metinlerin yanı sıra konularda modern Arapça metinler çevrilerek, öğrenciye Arapça deyimler ve terimler öğretilecektir. Bunların yanı sıra İbranice, Ortadoğu siyasi tarihi ve edebi eleştiri dersleri de yer alacaktır. Programı tamamlayanlara Kafkas Üniversitesi Fen-Edebiyat  Fakültesi lisans diploması  ve  Filolog  unvanı verilecektir. Mezunlar; Üniversitelerde, TBMM, Dış Ticaret Müsteşarlığında, Müzelerde, Kütüphanelerde, Devlet arşivlerinde, Turizm sahasında, Dışişleri Bakanlığında, Emniyet Genel Müdürlüğünde, öğretmen olarak Milli Eğitim Bakanlığında, arşivlerde,  Büyük Elçiliklerde,  kamu  kurum ve kuruluşlarında,  özel sektörde görev alma imkanına sahip olacaklardır.

4596 kez görüntülendi.