#

Misyon ve Vizyon

     Misyonumuz: Hızla küreselleşen dünyada kültürlerin ve dillerin kaynaştığı bir ortamda evrensel dünyanın bir parçası olmak ve öğrencilerimizi profesyonel meslek hayatına ve akademik dünyaya hazırlamak amacıyla aktif eğitim sistemi, edebiyat, kültür ve dil yetkinliği doğrultusunda onlara yeterli donanım, bilgi, beceri ve kendine güven duygusu kazandırma hedeflenmektedir. Arap Dili ve Edebiyatı anabilim dalının öncelikli amacı, öğrencilerimizin Arap dili, kültürü ve edebiyatını tanıyıp evrensel dil ve kültür özellikleri arasındaki benzerlik ve farklılıkları özümsemesini sağlaması ve bütün bu kazanımları iş hayatında veya akademik camiada ülkemiz açısından faydalı bir şekilde kullanarak Arap dili ve edebiyatı alanında gerek klasik gerekse modern kaynakları bilim ve akademi dünyasına kazandırmasını sağlamaktır.
       Vizyonumuz:  Alanında uzman bir akademik kadro ile bilgi, beceri ve muhakeme güçleri gelişmiş, Arapçayı çok iyi seviyede bilen; klasik, çağdaş ve aktüel metinleri okuyup anlayabilecek, başkalarının düşüncelerini etkin bir şekilde bu dile aktarabilecek, elde ettiği bilgileri bilimsel araştırmalarda objektif olarak değerlendirebilecek öğrenciler yetiştirmek bu programın vizyonu arasında yer almaktadır. Ayrıca Arap Dili ve Edebiyatı alanını, dil ağırlıklı eski algısından sıyırıp özellikle günümüz dünyasında hâkim olan modern bakış açılarıyla gerek klasik gerekse modern edebî metinleri anlama ve algılamaya yönelik gerekli donanımı sağlamaktır. 

2019 kez görüntülendi.