k+ Coronavirus (Covid-19)
#

Sağlık Hizmet Sunumu

 

Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi Sağlık Bakanlığı tarafından pandemi hastanesi olarak ilan edildikten sonra 27 Mart 2020 tarihinde hastanenin Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı Sağlık Bakanlığı tarafından “Yetkilendirilmiş COVID-19 Tanı Laboratuvarı” olarak belirlendi ve Tıbbi Mikrobiliyoloji Ana Bilim Dalıda görevli Dr. Öğrt.Üyesi Murat Karameşe yine Sağlık Bakanlığı tarafından “COVID-19 Yetkilendirilmiş Tanı Laboratuvarı Sorumlusu” olarak atandı. 31 Mart 2020 tarihi itibarıyla Laboratuvara COVID örnekleri gelmeye başladı. Çalışma örnekleri; Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi, Kars Harakani Devlet Hastanesi, Iğdır Devlet Hastanesi, Ağrı Devlet Hastanesi, Ardahan Devlet Hastanesi ve Göle Devlet Hastanesi gibi çevre hastanelerden gelmektedir. Bugüne kadar tüm hastanelerden gelen 4191 (Kars 2040, 1640 Iğdır, 390 Ardahan ve 186 Ağrı)  örneğe test yapıldı ve bu testlerden 249’i pozitif (Kars 108, Iğdır 103, 37 Ardahan ve 1 Ağrı)  olarak tespit edildi.  Ortalama günlük örnek sayısı 200-250 örnek arasında değişmektedir. Yetkilendirilmiş COVID-19 Tanı Laboratuvarı’ında kullanılan “Virüs İzolasyon Kiti” ve “Real Time PCR Amplifikasyon Kiti” Sağlık Bakanlığı tarafından ücretsiz olarak temin edilmektedir. Günde iki defa örnekler kabul edilmektedir. Günlük olarak örnekler 12-16 saat içinde işlendikten sonra çıkan sonuçlar yine günlük olarak Sağlık Bakanlığına bildirilmektedir. Hasta örnekleri özel taşıma kabında laboratuvar gerilmektedir. Örnekler kişisel koruyucu ekipmanlar ile biyogüvenlik seviyesi 2 (BSL-2) olan kabinde çalışılmaktadır. PCR Real Time ile tek turda 96 örnek çalışılabilmekte ve günde 3 tur yapılmaktadır. Gelen örneklerin kabulü ve onayı hastane sisteminden bağımsız Sağlık Bakanlığına bağlı Laboratuvar Bilgi Yönetim Sistemi ile yapılmaktadır.

Pandemi sürecinin başlangıcında olası COVID olgularının değerlendirilmesi için hastane giriş çıkışları düzenlendi ve acil serviste ayrı bir acil servis Triaj alanı oluşturuldu. COVID pandemisi için izole alanlar, temizlik ve dezenfeksiyon prosedürleri vs. belirlendi. Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesinde, COVID-19 hasta kabulü ve izlemi yapılmaktadır. Pandemi Hastanesi olduktan sonra şimdiye kadar COVID-19 nedeniyle serviste yatan toplam hasta sayısı 103 (halen yatan hasta sayısı 38), yoğun bakımda yatan hasta sayısı 17, vefat eden hasta sayısı 4 ve iyileşerek taburcu edilen hasta sayısı 82’dir. Hastane Başhekimliği ve Enfeksiyon Anabilim Dalı Öğrt.Üyesi Prof. Dr. Emin Ediz Türüncü tarafından pandemi yönetiminin koordinasyonu, enfeksiyon kontrol süreçlerinin pandemi süreciyle uyumlu hale getirilmesi, temaslı sağlık çalışanlarının takibi, Halk Sağlı Bilgi Yönetim Sistemi’nin koordinasyonu (güncel veri giriş yapılmaktadır) ve sağlık çalışanlarının kişisel koruyucu ekipman kullanımına yönelik eğitimlerinin tamamlanması gibi faaliyetler gerçekleştirildi. Tüm servis ve yoğun bakımlardaki COVİD hastalarının takibi, acil servise başvuran hastaların olası COVID vakalarının değerlendirilmesi yapılmaktadır.

2126 kez görüntülendi.