k+ Coronavirus (Covid-19)
#

Öğretim Elemanlarına Verilen Online Eğitimler

Öğretim elemanlarının uzaktan eğitim yoluyla ders verebilmeleri için her bir akademik birimden birer temsilciye Uzaktan Eğitim Merkezinde eğitim verilmiş ve ilgili temsilciler yoluyla her bir akademik personelin uzaktan eğitim yoluyla bilgilendirilmesi sağlanmıştır. Bunun yanında uzaktan eğitim videoları tüm akademik personelin mail adreslerine gönderilmiştir ve bu videolar Uzaktan Eğitim Merkezinin WEB sayfasında da yayınlanmaktadır. Süreç içerisinde de Uzaktan Eğitim Merkezinin teknik personeli tüm sorulara cevap vermekte ve gerektiğinde sistem üzerinden müdahalelerde bulunarak derslerin aksamadan yürütülmesini sağlamaya çalışmaktadır. Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından öğretim elemanlarına yönelik verilen eğitim ve bilgilendirici toplantılar webinarlarla aşağıda belirtilen duyurular yapılmış olup katılımları sağlanmaya çalışılmıştır.

Regional English Language Office Or local U.S. Embassy:

https://americaenglish.state.gov/support-near-you-regional-english-language-officer-relo

American English Live Series 8 Schedule

https://event.on24.com/eventRegistration/EventLobbyServlet?target=reg20.jsp&referrer_&eventid=2237632&sessionid=1&key=72E691527BCCFFAD1388C6DF1DA86FDAregTag=873949&sourcepage=register

Eğitimci giriş videosu KAUZEM:https://youtu.be/FXJWGQ8waHc

 

428 kez görüntülendi.