k+ Coronavirus (Covid-19)
#

Öğrencilere Yönelik Bilgilendirme Ve Destek Çalışmaları

Öğrencilerimizin uzaktan eğitim sistemi üzerinden derslere nasıl katılım sağlayacakları konusunda da eğitim videoları hazırlanarak Uzaktan Eğitim Merkezinin WEB sayfasında yayınlanmıştır. Ayrıca mail ve telefon aracılığıyla da öğrencilerimizin her türlü sorusuna cevap verilmektedir.

Tıp Fakültesi tarafından 1., 2., 3., 4. ve 5. sınıfların ders programları uzaktan eğitim için Kafkas Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi  (KAUZEM) ile görüşülerek yeniden hazırlandı.Hazırlanan ders programı öğretim üyelerine ve Fakülte öğrencilerine duyuruldu. Ayrıca öğretim üyesi ve öğrencilere ders tanımlanması için gerekli veriler hazırlanarak KAUZEM’e gönderildi.  Daha sonra yapılması planlanan pratik, uygulama ve staj gibi diğer faaliyetleri kapsayan dersler uzaktan eğitim programından çıkartılırken teorik dersler uzaktan eğitimle 30 Mart 2020 tarihinden itibaren işlenmeye başlandı. Dersler başlamadan önce KAUZEM tarafından uzaktan eğitim sisteminin kullanımı ile ilgili videolar hem öğretim üyeleri hem de öğrenciler için Fakülte web sitesinde erişime açıldı. Derslerin çoğunluğu senkron uygulamalarla, geriye kalan kısmı asenkron uygulamalarla işlenmektedir. Öğrenciler diledikleri zaman senkron ve asenkron ders notlarına ve videolarına erişebilmektedir. Ayrıca, öğrencilerin sınıf temsilcileri ve koordinatörleri aracılığıyla dile getirdiği sorunlar çözülmektedir.

Üniversitemiz Tıp Fakültesinde 6.sınıfta 11 intörn hekim bulunmaktadır. İki intörn hekim dönem arasında intörnlük uygulamalarına başladığı için normal programda da zamanında mezun olamayacaktı. COVID-19 nedeniyle okullara ara verildiği süreçte altı intörn hekim 6 Nisan 2020 tarihinde gönüllü olarak Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezinde intörn uygulamalarına başladı. Başlamış olan intörn hekimlerin uygulamaları devam etmektedir. Geriye kalan beş intörn hekimden biri 04 Mayıs 2020 tarihinde Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezinde iki intörn hekim bulunduğu şehirde intörn uygulamalarına gönüllü olarak başladı. Geriye kalan iki intörn hekim Nisan ayının son haftası yayımlanan genelgeler doğrultusunda bulundukları şehirlerde intörn uygulamalarına başlayacakları bilgisini verdi ve süreçleri devam etmektedir.


 

502 kez görüntülendi.