k+ e-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi
#

YAZIM KURALLARI

 e-KEAD’a gönderilecek çalışmalar aşağıdaki kurallar doğrultusunda hazırlanmalıdır:

Örnek şablon için Tıklayınız...

Telif Hakkı Devir Sözleşmesi için Tıklayınız...

Sayfa Düzeni: A4 Dikey, Kenar Boşlukları (Normal) (4 yandan 2,5cm) 

  e-KEAD, makale sayfa sayısı veya kelime sayısı ile ilgili sınırlama getirmemektedir. Ancak yayın kurulu veya bilim kurulu çalışmanın niteliğini kaybetmeden kısaltılabileceği yönünde görüş belirtebilir.

 Başlık

 Çalışmanın başlığı, içeriği açık bir şekilde yansıtmalı ve kapsayıcı nitelikte olmalıdır. Bağlaçlar hariç her kelimenin baş harfi büyük yazılmalıdır. Başlık Times New Roman yazı tipinde, bold, 12 punto büyüklüğünde, ortaya hizalı ve tek satır aralığında yazılmalıdır.

 Öz/ Abstract

Çalışmanın özünde; amaç, kapsam, yöntem, bulgular ve sonuç kısa bir şekilde yansıtılmalıdır. Türkçe ve İngilizce özet 200-250 kelime aralığında olmalıdır. Öz/Abstract kısımları Times New Roman yazı tipinde, 10 punto, 6-0 nk paragraf aralığı ve tek satır aralığı ile yazılmalıdır.

 Anahtar Sözcükler

Çalışmanın anahtar sözcükleri en az 3 en fazla 5 sözcükten oluşmalıdır.

Giriş

 Metin, Times New Roman yazı tipinde, 11 punto, tek satır aralığı, 1,25 paragraf girintisi ve 6-0 nk paragraf boşluğuna göre düzenlenmelidir. Paragraf başlarında sekme (tab) tuşu, paragraf aralarında gir (enter) tuşu kullanılmamalıdır. Sözcük aralarında, noktalama işaretlerinden sonra bir harflik boşluk bırakılmalıdır.

 Yöntem

Araştırmanın modeli, evren-örneklem/çalışma grubu, veri toplama araçları, veri toplama araçlarının geçerliği ve güvenirliği, veri toplama teknikleri, verilerin analizi, sınırlılıkları detaylandırılmalıdır.

 Bulgular

 Araştırmada elde edilen bulgular çalışmanın amacı doğrultusunda tablo, şekil, grafik veya resimlerle açıklanabilir.

 Sonuç, Tartışma ve Öneriler

 Araştırmada elde edilen bulgular ışığında ortaya çıkan ana fikirler açıklanmalı ve tartışılmalıdır. Çalışmanın bulgularına ve sonucuna uygun önerilerde bulunulmalıdır.

Bununla birlikte alanyazına katkı sağlayacak, ileride yapılabilecek çalışmalara ve uygulamalara yönelik önerilerde bulunulabilir.

 Kaynakça

 Kaynakça, APA 6 kaynak gösterme esasları doğrultusunda Times New Roman yazı tipiyle, 11 punto, tek satır aralığı, ve 0-0 nk paragraf boşluğuna göre düzenlenmelidir.

 Ekler

 Ekler, kaynakça bölümünden sonra yeni bir sayfa olarak verilmelidir. Her bir ek için Ek 1., Ek 2. gibi sıralanmalıdır. Bu bölümde sunulan metinlerde, ana metinde kullanılan yazı tipi özellikleri geçerlidir.

Tablo ve Şekiller

 Metin içerisindeki tablo ve şekiller, örnek makale şablonu dikkate alınarak verilmelidir.

 Extended Summary

 Makalenin sonunda çalışmanın ingilizce geniş özetine yer verilmelidir. Bu kısım 1000 ile 1500 kelime arasında olmalıdır. Makalenin içeriğinde olduğu gibi “introduction”, “method”; “conclusion, suggestion and recommendations” başlıklarından oluşmalıdır. Extended summary kısmında da makale içinde kullanılan yazı tipi özellikleri kullanılmalıdır.


2124 kez görüntülendi.