#

Hakkımızda

Ehlibeyt Uygulama ve Araştırma Merkezi Kafkas Üniversitesi’nde "Hz. Muhammed ve Ehlibeyt’in İslam alemindeki yerini ve önemini bilgi ve belgelere dayalı olarak tespit etmek" amacıyla 2012 yılında kurulmuştur.

 "Hz. Muhammed ve Ehlibeyt’in İslam alemindeki yerini ve önemini bilgi ve belgelere dayalı olarak tespit etmek, elde edilen bilgi, belge ve bulguları araştırmak ve merkez tarafından yayımlanacak olan akademik araştırma dergisi, kitap, elektronik posta, bülten ve benzeri vasıtalarla, araştırma yapan kişilere, kurumlara ulaştırmak" amacıyla kurulan Merkezin, faaliyet alanları şöyledir:

"-Ehlibeyt ile ilgili araştırma yapmak üzere lisansüstü eğitim programları açmak ve yürütmek,

-Ehlibeyt ile ilgili temin edilen yazma eserleri dijital ortama aktarmak, arşivlemek, Türkçeye çevirerek yayımlamak, içerik analizleri yapmak, elektronik ortamda Türkçe ve İngilizce özetlerini yayımlamak,


-Merkezde bir dokümantasyon birimi oluşturmak, bu birimin arşivinde toplanan ehlibeyt ile ilgili yazma ve diğer klasik eserler üzerinde yüksek lisans ve doktora çalışmaları yapılmasını sağlamak,

-Merkez bünyesinde faaliyet alanları ile ilgili yayımlanmış eserlerden oluşan bir kütüphane oluşturmak,

-Merkezin amaç ve faaliyetleri kapsamında ilgili kurum ve kuruluşlarla fikir ve proje işbirliğinde bulunmak,

-Yurt içi ve yurt dışında bu alanda çalışmaları bulunan resmi ve özel kuruluşlarla iletişim kurarak, uluslararası alanda ilişkilerin geliştirilmesine bilimsel katkıda bulunmak."

-YÖNETİM VE DANIŞMA KURULU-

Yönetmelikte, Yönetim Kurulu’nun müdür, müdür yardımcıları ve Üniversitenin konuyla ilgili öğretim elemanları arasından Rektörün görevlendirdiği beş kişiden oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri üç yıllığına görevlendirilirken, Yönetim Kurulu üyeliği sona eren kişi tekrar görevlendirilebilir.

Danışma Kurulu da müdürün başkanlığında, konuyla ilgili Üniversite öğretim elemanları ve istekleri halinde Merkezin geliştirilmesine katkıda bulunan kamu kurum ve kuruluşları veya özel sektör temsilcileri ile bu konuda çalışan araştırmacılar ve sivil toplum kuruluşları çalışanları arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl süre ile seçilen beş kişiden oluşur.

1419 kez görüntülendi.