#

Görevlerimiz

              Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığımız; Üniversitemize ait

   4 ayrı yerleşkesinde (Merkezi Yerleşke, Dereiçi Yerleşkesi, Sarıkamış Yerleşkesi ve Kağızman Yerleşkesi)  5.965.551,00m2 açık alan içerisinde 253.259,93m2 kapalı alanda eğitim-öğretim gören öğrencilere, eğitim – öğretim ve araştırma faaliyetlerini sürdüren akademik personele, Üniversitemizin hedefleri ve ilkeleri doğrultusunda hizmet üreten idari personele en iyi şekilde hizmet verebilecek ve kurumumuzun üretkenliğini artıracak fiziksel mekânları ve gerekli altyapıyı sağlamakla görevli birimdir.

 YETKİ, GÖREV VE SORUMLUKLARIMIZ

         Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilat ve Görevlerine ilişkin 124 sayılı K.H.K de Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığının görevleri tanımlanmıştır. Üniversitemiz bünyesinde kurulmuş olan Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı, kurumun işleyişi ve gelecekte de var olması için gerekli her türlü, yapı, tesis, onarım, bakım, imalat, etüd, proje, keşif, ihale ve denetleme işlerini yürütmektedir. Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığımızın bu çerçeve de görevleri;       

 *  Yatırım programlarının hazırlanmasını,

* Mevcut olan kapalı ve açık alanlara ilaveten ihtiyaçlar doğrultusunda, açık spor tesisleri dahil yeni bina ve bloklar yapılmasını,

* Mevcut bina ve blokların tadilat ve büyük onarımları ile küçük onarımlarını, Isıtma, soğutma ve havalandırma, temiz ve pis su, elektrik enerjisi ile haberleşme gibi temel altyapı hizmetlerinin ifasına yönelik mevcut olan tesis, santral ve tesisatlarına yenilenmesini, işletilmesini, periyodik bakım ve onarımlarını ve yine arızaların giderilmesini,

* Kampüsler içi ana ve ara bağlantı yolları, tören alanları ile kaldırımlar dahil çevre düzenlemesini,

* Mevcut hizmet araçları ile ulaşım hizmetlerini, ulaşım hizmetlerini gerçekleştirdiğimiz araç ve makine parkının rutin bakım ve onarımlarını,

* Tadilat ve ıslah imar planlarını,

* Tadilat ve ıslah imar planlarına uygun bir şekilde kamulaştırma işlemlerini,

* Yukarıda sözü edilen hizmetlerin yürütülebilmesi için gerekli olan her türlü malzeme alımlarına yönelik ihale işlem dosyalarının hazırlanmasını,

* Yapım, tadilat ve büyük onarım ile altyapı tesis ve tesisatlarının ikmaline yönelik ihale işlemlerinin yapılmasını,

* Merkezi bir yapı içinde planlar ve projelendirir,

* Plan ve projelerine uygun bir şekilde yaptırır,

* Uygulama çalışmalarını yerinde bire bir izler ve denetler,

* Geçici ve kesin kabul işlemlerini komisyonlar marifetiyle gerçekleştirir.


KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TABLOSU

925 kez görüntülendi.