k+ e-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi
#

Editör Kurulu

EDİTÖR KURULU

Dr. Öğr. Üyesi Ali İbrahim Can GÖZÜM
Turkey
a_ibrahimcan@hotmail.com
Konular: Okul Öncesi Eğitimi,Fen Bilgisi Eğitimi
Kurum: KAFKAS ÜNİVERSİTESİ

Dr. Tuğba BARUTCU
Turkey
tugbabarutcu3@gmail.com
ORCID: 0000-0002-0618-0773
Konular: Türkçe Eğitimi
Kurum: KAFKAS UNIVERSITY

 Dr. Ali SAĞDIÇ
Turkey
sagdic.ali@gmail.com
Konular: Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme,Fen Bilgisi Eğitimi
Kurum: KAFKAS ÜNİVERSİTESİ

Dr. Öğr. Üyesi Huzeyfe BİLGE
Turkey
hbilge@outlook.com.tr
ORCID: 0000-0001-7664-488X
Konular: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Kurum: KAFKAS ÜNİVERSİTESİ

Dr. Ş?hla ?LİYEVA
Azerbaijan
Shehla.aliyeva@adpu.edu.az
Konular: Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme
Kurum: AZERBAYCAN DEVLET PEDAGOJİ ÜNİVERSİTESİ

Dr. Madona MİKELADZE
Georgia
madona.mikeladze@bsu.edu.ge
Konular: Eğitim Bilimleri
Kurum: ŞOTA RUSTAVELİ DEVLET ÜNİVERSİTESİ

Dr. Lucia MİKURCİKOVA
Slovakia
lucia.mikurcikova@unipo.sk
Konular: Özel Eğitim
Kurum: University of Presov

Dr. Alois GHERGUT
Romania
alois@uaic.ro
Konular: Eğitim Bilimleri
Kurum: Alexandru Ioan Cuza University

Yrd. Doç. Dr. Jana KOZÁROVÁ
Slovakia
jana.kozarova@unipo.sk
ORCID: 0000-0001-8540-5346
Konular: Özel Eğitim
Kurum: UNIVERSITY OF PREŠOV

Doç. Dr. Lisa KAHLE- PİASECKİ
United States
lisapiasecki@gmail.com
Konular: Eğitim Bilimleri
Kurum: University of Louisville

DERGİ SEKRETERİ

Arş. Gör. Gökhan YİGİT
Turkey
gokhanzel@hotmail.com
ORCID: 0000-0001-7381-0731
Konular: Yabancı Dil Eğitimi
Kurum: Kafkas üniversitesi

ALAN EDİTÖRLERİ

Prof. Dr. Sirri AKBABA
Turkey
sirri.akbaba@uskudar.edu.tr
Konular: Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme
Kurum: Üsküdar Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Eren Halil ÖZBERK
Turkey
erenozberk@gmail.com
ORCID: 0000-0003-2136-3081
Konular: Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Kurum: Trakya Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet Barış HORZUM
Turkey
mhorzum@sakarya.edu.tr
Konular: Açık ve Uzaktan Öğrenme
Kurum: SAKARYA UNIVERSITY

Doç. Dr. Elvan SAHIN
Turkey
selvan@metu.edu.tr
Konular: Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
Kurum: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Adalet KANDIR
Turkey
akandir@gmail.com
Konular: Okul Öncesi Eğitimi
Kurum: GAZİ ÜNİVERSİTESİ, GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

Prof. Dr. Hasan GÜRGÜR
Turkey
hasangurgur@anadolu.edu.tr
Konular: Özel Eğitim
Kurum: ANADOLU UNIVERSITY

Prof. Dr. Yaşar AKKAN
Turkey
akkanyasar61@hotmail.com
Konular: Matematik Eğitimi
Kurum: Trabzon Üniversitesi

Prof. Dr. Nimet KESER
Turkey
nimetkeser@gmail.com
Konular: Resim,Disiplinler Arası Sanat,Baskı Resim
Kurum: Çukurova Üniversitesi

Doç. Dr. Ercenk HAMARAT
Turkey
ercenkhamarat@gazi.edu.tr
Konular: Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme
Kurum: GAZI UNIV

Prof. Dr. Gencer ELKILIÇ
Turkey
gencerelkilic1322@gmail.com
Konular: Dilbilimi,Eğitimin Sosyal ve Tarihi Temelleri
Kurum: KAFKAS UNIVERSITY

Doç. Dr. Onur ZAHAL
Turkey
onur.zahal@inonu.edu.tr
Konular: Müzik Eğitimi,Güzel Sanatlar,Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme
Kurum: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

Doç. Dr. İlker ÖZMUTLU
Turkey
iozmutlu@nku.edu.tr
Konular: Spor Bilimleri
Kurum: Namık Kemal University, Turkey

Doç. Dr. Yusuf UYAR
Turkey
uyary@gazi.edu.tr
ORCID: 0000-0002-4389-5735
Konular: Türkçe Eğitimi
Kurum: Gazi Üniversitesi
URL: http://www.websitem.gazi.edu.tr/site/uyary/bio

Dr. Arş. Gör. Tuğba TÜRK KURTÇA
Turkey
tugbaturkk@hotmail.com
ORCID: 0000-0002-4361-3769
Konular: Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme
Kurum: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

DİL DANIŞMANLARI

Arş. Gör. Gökhan YİGİT
Turkey
gokhanzel@hotmail.com
ORCID: 0000-0001-7381-0731
Konular: Yabancı Dil Eğitimi
Kurum: Kafkas üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Huzeyfe BİLGE
Turkey
hbilge@outlook.com.tr
ORCID: 0000-0001-7664-488X
Konular: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Kurum: KAFKAS ÜNİVERSİTESİ

Arş. Gör. Merve BAŞKUTLU
Turkey
baskutlumerve@gmail.com
Konular: Yabancı Dil Eğitimi
Kurum: KAFKAS ÜNİVERSİTESİ

TEKNİK DANIŞMANLAR

Arş. Gör. Sevda KILIÇ
Turkey
sevdakilic@yahoo.com
Konular: Görme Engelliler Eğitimi,Özel Eğitim
Kurum: Kafkas Üniversitesi

Öğretim Görevlisi Ramazan OĞUL
ramazanogul@gmail.com

Arş. Gör. Hüseyin YILMAZ
Turkey
arya36zh@gmail.com Huseyinyilmaz@kafkas.edu.tr
ORCID: 0000-0001-8481-755X
Konular: Müzik Teknolojileri,Klasik Batı Müziği,Müzik,Sosyal Bilimler Eğitimi,Müzik Eğitimi,Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme
Kurum: kafkas üniversitesi, eğitim fakültesi

2559 kez görüntülendi.