k+ e-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi
#

Hakkımızda

e-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi (e-KEAD) Kafkas Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından yılda üç sayı (Nisan, Ağustos ve Aralık) olarak yayınlanan ulusal hakemli, elektronik bir dergidir.

AMAÇ
e-KEAD, eğitim bilimleri, sosyal bilimler ve fen bilimleri eğitimin çok çeşitli alanlarında nitel ya da nicel yöntemler kullanılarak gerçekleştirilmiş araştırmaları yayınlamaktadır. Derginin temel amacı; okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim, yükseköğretimde ve yetişkin eğitiminde öğrenmeyi artırmak, eğitim süreçlerinin ve çıktılarının iyileştirilmesine katkıda bulunmak şeklinde ifade edilebilir.

KAPSAM
e-KEAD, eğitim bilimleri ve alan eğitimi ile ilgili araştırma, inceleme, uygulama ve tarama niteliğindeki makalelere öncelik vermektedir. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizce’dir.

 DEĞERLENDİRME SÜRECİ
Dergiye gönderilen makaleler değerlendirilmek için editör onayından sonra en az iki hakeme gönderir. Hakemlerden gelen değerlendirme sonucunda Editör, görüşler doğrultusunda makaleyi değerlendirir. Hakemlerden birinin görüşünün olumlu diğerinin görüşünün olumsuz olması durumunda makale üçüncü bir hakeme gönderilmekte üçüncü hakemin görüşüne göre karar verilmektedir.

19220

1417 kez görüntülendi.