k+ e-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi
#

Amaç ve Kapsam

AMAÇ
 e-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi (e-KEAD), eğitim bilimleri temel alanlarında bilimsel araştırma yöntem ve teknikleri kullanılarak gerçekleştirilen araştırmaları yayımlamaktadır. Derginin temel amacı; Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi, Eğitim Bilimleri, Güzel Sanatlar Eğitimi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi, Özel Eğitim, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Sosyal Bilimler Eğitimi, Temel Eğitim, Türkçe Eğitimi, Yabancı Dil Eğitimi alanlarında eğitim sürecie-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi (e-KEAD) Aşağıda belirtilen araştırmalar e-KEAD’ın amaçları doğrultusunda yayım kapsamındadır:
KAPSAM

Eğitimin her kademesinde yer alan sorunları ve uygulamalarını araştıran, sorgulayan ve geliştiren bilimsel araştırmalar,
Eğiticilerin yeterliklerini ve uygulama etkinliklerini kolaylaştırmaya yönelik bilimsel araştırmalar,
Nicel, nitel ve karma yöntemlerle tasarlanan bilimsel araştırmalar,
Eğitimin her kademesinde yer alan öğrencilerin bütüncül gelişimlerine katkı sağlayabilecek bilimsel araştırmalar,
Bilimsel araştırma yöntemlerine uygun, özgün ve eğitime yönelik kuram, model, araştırma metodolojisini değerlendiren bilimsel araştırmalar,
Farklı çalışma alanlarındaki araştırmacıların bir araya gelerek yaptıkları disiplinlerarası bilimsel araştırmalar,
Eğitimde kullanılmak üzere psikometrik özellikleri test eden ve değerlendiren veri toplama araçlarının geçerliğini, güvenirliğini ve kullanılışlığının sınandığı bilimsel araştırmalar,
Eğitim teknolojisi ve öğretim materyallerinin geliştirilmesini, sınanmasını ve öğretim etkinliklerine entegrasyonunu hedefleyen bilimsel araştırmalar.nin ve çıktılarının iyileştirilmesine katkıda bulunmaktır.

1480 kez görüntülendi.