Yazma Becerileri 1.Yarıyıl

COURSE INFORMATION

Course Name

Code

Semester

T+A Hours

Credit

ECTS

Yazma Becerileri

 

    1

6+0

 

 

 

Prerequisites

Hayır

 

Course Language

Fransızca

Course Type

 

Zorunlu

Course Coordinator

 

Course Instructors

Dr. Öğretim Üyesi Kadir BAYRAKCI

Course Assistants

-----

Course Objectives

Bu dersin amacı öğrencilerin Fransızca Dilbilgisi kurallarını kullanarak Fransızca metin oluşturmak

Learning Outcomes

 

 

 

 

 

 

 

Öğrenci bu dersin sonunda,

1.Fransızca cümle yapısını tanır,

2.Yazılı metinlerde, öğrendiği dilbilgisi kurallarını ayırt edebilir.

3.Düşüncelerini Fransızca cümle yapısına uygun olarak ifade eder.

Course Content

Fransızca Dilbilgisi kuralları

Fransızca Yazım kuralları

Yazma alıştırmaları

Fransızca seslerin harf kombinasyonuyla yazıya dönüştürülmesi

 

COURSE OUTLINE

Weeks

Topics

Preparation

1

Dersin amaç, araç ve uygulama yöntemlerinin tanıtılması

 

2

Fransız alfabesi ve harf kombinasyonları

 

3

Aksanların ve noktalama işaretlerinin kullanımı

 

4

Nazal ve nazal olmayan kelimelerin yazılışı

 

5

İyelik sıfatları ile iyelik zamirlerinin ayırt edilmesi ve imlası

 

6

–S alan zarflar, edatlar ve bağlaçlar

 

7

Zarf, sıfat, isim ve zamir olarak kullanılan tout / tous / toute / toutes

 

 

8

Rakamların yazım kuralları

 

9

Eş sesli harf ve kelimelerin ayırt edilmesi ve yazılması

 

10

İsim ve sıfatların çoğul yapılma kuralları (-s, -x, -z) eklerinin yazılış yerleri

 

11

Kendini tanıtma, mesaj yazma ve mesaja cevap verme

 

12

Bir yeri, bir kişiyi tarif etme

 

13

Şimdiki zamanda yazılmış bir metni gelecek zamanda yazma

 

14

Gelecek zamandaki bir yazıyı geçmiş zamanda yazma

 

 

REFERENCES

Course Book:

EDİTO, niveau A1, Didier/ Hatier, 2016.

Other Resources

Grammaire expliquée du français, CLE International 2003,

Exercices de grammaire en contexte, Hachette 2000, Becherelle,Orthographe pour tous, Hatier 2000,

Le Bled,Orthographe,Orthographe, Conjugaison, Hachette

L’Antif-Faute de français, Julie Frédérique, Leduc Edition, 2016

100 Jours pour ne plus faire de fautes grammaire, Orthographe, Conjugaison, Ediktion de l’Opportune, Paris, 2015

 

 

 

 

 

 

CONTRIBUTION OF COURSE LEARNING OUTCOMES TO PROGRAMME OUTCOMES

No

Programme Learning Outcomes

Contribution Level

1

2

3

4

5

 

1

Öğrenci fransızca yazarak tüm fransızca konuşulan ülke ve ortamlarda kendini ifade etme imkanı bulur. Küreselleşen dünyada konumunu güçlendirebilir, İletişim imkanı bulur.

 

x

 

 

 

 

2

Farklı yazılı metinler arasında karşılaştırma yapabilir.

 

 

x

 

 

 

3

Sınıf ortamında ele alınan teorik bilgi, örnekleme ve ev ödevleriyle edebi bilgi ve kültürel seviyesinin artmasına katkıda bulunur.

 

x

 

 

 

 

4

Dil eğitimine yazılı iletişim yoluyla hız kazandırır.

 

x

 

 

 

 

 

3508 kez görüntülendi.