Okuma-Anlama Bec.-, Kelme Bilgisi 2.Yarıyıl

 

 

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

Türkçe-İngilizce-Fransızca Mütercim-Tercümanlık Hazırlık Programı

DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

 

DERSİN ADI

DERS KODU

TEORİ+UYGULAMA (SAAT)

KREDİSİ

AKTS

Okuma Anlama Kelime

 

 

 

 

 

ÖN KOŞUL DERSLERİ

ÖĞRENCİLER DÜZENLİ OLARAK DERSLERE KATILMAKLA YÜKÜMLÜDÜRLER.

DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ

(Örgün ya da Uzaktan)

BU DERS SADECE YÜZ YÜZE EĞİTİM ŞEKLİNDE YÜRÜTÜLMEKTEDİR.

 

DERS KATEGORİSİ

Destek Dersleri

Temel Mesleki Dersler

Uzmanlık / Alan Dersleri

Beşeri, İletişim

ve Yönetim Becerileri Dersleri

Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

DERSİN DİLİ

Türkçe-Fransızca

DERSİN TÜRÜ

Zorunlu

DERSİN VERİLDİĞİ YIL / SÖMESTR

Bahar Yarıyılı-Hazırlık

DERSİN KOORDİNATÖRÜ

 

DERSİN YÜRÜTÜCÜSÜ

Dr. Öğretim Üyesi Bahattin ŞEKER

DERSİN YARDIMCILARI

 

DERSİN AMACI

Öğrencilere Fransızca harflerin okunuşlarını öğretmek, kelime hazinesi kazandırarak okuduklarını anlamalarını sağlamak.

DERSİN İÇERİĞİ

(KISA TANIMI)

Fransızca metinleri okuma ve anlama becerisi, bu metinlerin özgün yapıları, sözcük, tümce, paragraf ve izlek arasındaki ilişkiler.

ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİ

(STRATEJİ, YÖNTEM VE TEKNİKLER)

Dinleme-anlama, okuma anlama, yazma ve okuma becerileri üzerine gündelik metinler yardımıyla alıştırmalar yapılır

STAJ / UYGULAMA       

Var

Yok √

 

 

VAR

YOK

 

 

 


HAFTALIK KONULAR ve İLGİLİ ÖN HAZIRLIK SAYFALARI

HAFTA

KONULAR

ÖN HAZIRLIK

1.     

Şimdiki zamanda metinler okuma ve anlama

Yok

2.     

-di li geçmiş zamanda günlük metinler okuma ve anlama

Yok

3.     

-miş li geçmiş zamanda günlük metinler okuma ve anlama

Yok

4.     

           

Şimdiki zamanın hikâyesinde günlük metinler okuma ve anlama

Yok

5.     

Şimdiki zaman ve –di li geçmiş zamanda günlük metinler okuma ve anlama

Yok

6.     

-di li geçmiş ve şimdiki zamanın hikâyesinde günlük metinler okuma ve anlama

Yok

7.     

Gelecek zamanda günlük metinler okuma ve anlama

Yok

8.     

Spor alanında metinler okuma ve kelime bilgisi

Yok

9.     

Günlük haber metinleri ve basın terminoloji

Yok

10.  

Moda ve magazinle ilgili metinler okuma ve kelime bilgisi

Yok

11.  

Bilim ve teknolojiyle ilgili metin okuma ve kelime bilgisi

Yok

12.  

Sağlıkla ilgili metinler okuma ve kelime bilgisi

Yok

13.  

Kültür ve sanatla ilgili metinler okuma ve kelime bilgisi

Yok

14.  

Edebiyatla ilgili metinler okuma ve kelime bilgisi

Yok

 

 

KAYNAKLAR

TEMEL KAYNAKLAR

Edito A1, Methode de Français, audio et vidéo inclus,Les Editions Didier, 2016 Edito Cahier d’activité A1

DİĞER KAYNAKLAR

Ses kayıtları, Videolar, seçme metinler

 

 

 

 

 

 

 

 

NO

PROGRAM YETERLİLİKLERİ

Gerektiği kadar Program Yeterlilikleri yazılabilir.

PY 1

Fransızca alfabe ve sesleri tanır, telaffuzda öğrendiklerini uygular.

PY 2

Farklı konulardaki kelimelerin anlam ve kullanıldığı yerleri öğrenir bunları diğer derslerde de kullanır

PY 3

Kendini ifade etme konusunda öğrenmiş olduğu kelimeleri düzgün bir şekilde kullanarak kelime hazinesini geliştirir.

PY 4

Konuşma derslerindeki telaffuz zorluklarını okuma kurallarını uygulaması sayesinde aşar

PY 5

Dinlediği Fransızca anlatıyı öğrenmiş olduğu kelimeleri kullanarak yeniden yorumlayabilir.

 

 

 

NO

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI

Gerektiği kadar öğrenme çıktısı yazılabilir.

ÖÇ 1

Şimdiki zamanda metinleri okur ve anlar

ÖÇ 2

-di li geçmiş zamanda günlük metinleri okur ve anlar

ÖÇ 3

-miş li geçmiş zamanda günlük metinleri okur ve anlar

ÖÇ 4

           

Şimdiki zamanın hikâyesinde günlük metinleri okur ve anlar

ÖÇ 5

Şimdiki zaman ve –di li geçmiş zamanda günlük metinleri okur ve anlar

ÖÇ 6

-di li geçmiş ve şimdiki zamanın hikâyesinde günlük metinleri okur ve anlar

ÖÇ 7

Gelecek zamanda günlük metinler metinleri okur ve anlar

ÖÇ 8

Spor alanında metinleri okur ve anlar

ÖÇ 9

Günlük haber metinlerini okur ve anlar

ÖÇ 10

Moda ve magazinle ilgili metinleri okur ve anlar

ÖÇ 11

Bilim ve teknolojiyle ilgili metinleri okur ve anlar

ÖÇ 12

Sağlıkla ilgili metinleri okur ve anlar

ÖÇ 13

Kültür ve sanatla ilgili metinleri okur ve anlar

ÖÇ 14

Edebiyatla ilgili metinleri okur ve anlar

 


         Program Yeterlilikleri ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

            PY: Program Yeterlilikleri | ÖÇ: Öğrenme Çıktıları

 

            Değerler : 0: Yok | 1: Düşük | 2: Orta | 3: Yüksek
            Detayları görmek için PY veya ÖÇ tablolarına bakınız.

 

 

ÖÇ/PÇ:

PY 1

PY 2

PY 3

PY 4

PY 5

PY 6

PY 7

PY 8

PY 9

PY 10

ÖÇ 1

1

1

1

1

1

1

1

3

 

 

ÖÇ 2

1

1

1

1

1

1

1

3

 

 

ÖÇ 3

1

1

1

1

1

1

1

3

 

 

ÖÇ 4

1

1

1

1

1

1

1

3

 

 

ÖÇ 5

1

1

1

1

1

1

1

3

 

 

ÖÇ 6

1

1

1

1

1

1

1

3

 

 

ÖÇ 7

1

1

1

1

1

1

1

3

 

 

ÖÇ 8

1

1

1

1

1

1

1

3

 

 

ÖÇ 9

1

1

1

1

1

1

1

3

 

 

ÖÇ 10

1

1

1

1

1

1

1

3

 

 

 


 

ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME

 

Sayısı

Toplam Katkısı (%)

Ara Sınav

1

40

Ödev

-

 

Araştırma Sunumu

-

 

Derse Katılım

-

 

Laboratuvar Uygulamaları

-

 

Projeler

-

 

Uygulama

-

 

Kısa Sınav

 

 

Diğer (Sözlü, Ürün Dosyası vb.)

-

 

Ara Sınava Katkısı (%)

-

 

Yılsonu Sınavına Katkısı (%)

1

60

Toplam (%)

 

100

 

 

AKTS / İŞ YÜKÜ HESAPLAMA TABLOSU

ETKİNLİKLER

HAFTA

SAYISI

HAFTALIK SÜRE

(SAAT)

TOPLAM

DÖNEM

İŞ YÜKÜ

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 14 x toplam ders saati)

14

6

 

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)

14

2

 

Ödev

14

1

 

Araştırma Sunumu

 

 

 

Uygulama

 

 

 

Projeler

 

 

 

Laboratuvar Uygulamaları

 

 

 

Kısa Sınav

 

 

 

Arasınavlar

 

 

 

Yarıyıl Sonu Sınavı

 

 

 

TOPLAM İŞ YÜKÜ

 

 

 

TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25

 

 

 

DERSİN AKTS KREDİSİ

 

 

 

 

4594 kez görüntülendi.