Dilbilgisi 1.Yarıyıl

COURSE INFORMATION

Course Name

Code

Semester

T+A Hours

Credit

ECTS

Fransızca Dilbilgisi

 

    1

4+0

 

 

 

Prerequisites

Hayır

 

Course Language

Fransızca

Course Type

 

Zorunlu

Course Coordinator

 

Course Instructors

Dr. Öğretim Üyesi Kadir BAYRAKCI

Course Assistants

-----

Course Objectives

Bu dersin amacı öğrencilerin Franszıca Dilbilgisi kurallarını uygulamalı olarak öğrenmelerini sağlamaktır.

Learning Outcomes

 

 

 

 

 

 

 

Öğrenci bu dersin sonunda,

1.         Fransızca Dilbilgisi kurallarını tanır,

2.         Yazılı metinlerde, öğrendiği dilbilgisi kurallarını ayırt edebilir.

3.         Düşüncelerini dilbilgisi kurallarına uygun olarak ifade eder,

 

Course Content

Fransızca Dilbilgisi kuralları

Fransızca Yazım kuralları

Dilbilgisi alıştırmaları

Olumlu ve olumsuz cümleler

 

 

COURSE OUTLINE

Weeks

Topics

Preparation

1

Dersin ve metot kitabının tanıtılması, Belirli- Belirsiz artikeller

 

2

Edatlar, edatların ülke ve şehir isimleriyle kullanımı

 

3

être, avoir ve s’appeler fiilleri

 

4

Olumsuz cümle yapma, zorunluluk ve yasaklama cümleleri

 

5

-Er le biten fiillerin şimdiki zamanda çekimlenmesi

 

6

Quel,quelle,quels ve quelles soru sıfatları

 

7

Eril ve dişil adlar ve bunların tekil ve çoğul halleri, Eril ve dişil meslekler

 

8

Sıfatların tür ve sayısına göre kullanımı

 

9

İşaret sıfatları ve iyelik sıfatları

 

10

Şimdiki zamanın hikâyesi ve dili geçmiş zaman

 

11

Yakın gelecek ve yakın geçmiş zamanlar

 

12

Zamirler

 

13

Çift zamirli fillerin şimdiki zamanda kullanımı

 

14

Emir kipi

 

 

REFERENCES

Course Book:

EDİTO, niveau A1, Didier/ Hatier, 2016.

Other Resources

Grammaire expliquée du français, CLE International 2003, Exercices de grammaire en contexte, Hachette 2000, 450 Nouveaux Exercices CLE International 2005

 

 

CONTRIBUTION OF COURSE LEARNING OUTCOMES TO PROGRAMME OUTCOMES

No

Programme Learning Outcomes

Contribution Level

1

2

3

4

5

 

1

Dilbilgisinin yabancı dil öğrenmedeki önemini kavrar.

 

 

 

 

x

 

2

Temel Fransızca dilbilgisi yapılarını kullanarak basit cümleler kurabilir..

 

 

 

x

 

 

3

Fransızca sözdizimi ile Türkçe sözdizimi arasındaki farklılığı kavrar ve Fransızcanın sözdizimine uygun cümleler kurabilir.

 

 

 

x

 

 

4

Fransızca cümlelerin olumlu, olumsuz ve soru hallerini bilir ve verilen cümleleri istenen forma dönüştürür.

 

 

 

x

 

 

5

A1düzeyine uygun olarak verilmiş olan isim, sıfat ve zamir gibi kelimeleri türlerine göre sınıflar ve doğru olarak kullanır.

 

 

x

 

 

 

6

Fransızca cümle kurarken öğrendiği dilbilgisi kurallarını kullanır 

 

 

 

x

 

 

7

Öğrendiği dilbilgisi zamanlarını yerinde kullanabilir.

 

 

x

 

 

 

8

Fransızca metinlerdeki dilbilgisi kurallarını bulmayı öğrenir

 

 

x

 

 

 

 

3637 kez görüntülendi.