Yazma Becerileri 2. Yarıyıl

 

DERS BİLGİLERİ

Ders

Kodu

Yarıyıl

T+U Saat

Kredi

AKTS

İngilizce Writing-Yazma Bilgisi

 

    2

6+0

 

 

 

Ön Koşul Dersleri

Yok

 

Dersin Dili

İngilizce

Dersin Türü

Zorunlu

Dersin Koordinatörü

 

Dersi Verenler

Öğt. Gör. Ümmet KALFAT

Dersin Yardımcıları

-----

Dersin Amacı

Öğrencilerin;

Birinci dönemde edindikleri bilgi, beceri ve deneyimlerin rutin tekrarlarla halihazırdaki konularla geçmiş konuların harmanlanarak, pekiştirilmesi,

Öğrencilerin, deneme yazılarını çeşitlendirilmesiyle yazım tekniği, dil, kelime dağarcığı ve üretkenlik anlamında daha da gelişmelerinin sağlanması,

Yazma alt becerilerini daha da pekiştirmelerinin sağlanması,

Analitik ve eleştirel düşünme yetilerinin daha da geliştirilmesiyle cümleyi veya parçayı başka sözcüklerle ifade etme, not alma ve özetleme gibi diğer yazma becerileri de ders esnasında ayrıntılı olarak ele alınarak öğrenciye pratik kazandırılması,

Makalenin bölümleri, alıntıları inceleme, noktalama işaretleri, cümleler arası geçiş cümlelerinin analiziyle makale yazmaya yönelik çalışmaların yaptırılması,

Farklı konularda örnek makalelerin incelenmesiyle makale yazma alıştırmaların çeşitlendirilmesi,

Formal informal metin örnekleri, sınıflandırma, rapor yazma sunum yapma, CV hazırlama vb konularda öğrenciye deneyim kazandırılması,

Yabancı dilde çeviri becerisinin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi maksadıyla çeşitli düşünceyi geliştirme yöntemlerinin sunumu yapılarak, karşılaştırma- zıtlık, karşıt fikri çürütme, sebep sonuç vb oluşturan yazıların incelenmesi, fikir yazılarının yazdırılması,

Yaygın olarak yapılan hataların tek tek irdelenmesiyle ve ihtilaflı konuların detaylı incelenmesiyle farklı konularda çeşitli metinleri yazma ve öğrencilerin eleştirel düşünmeye yoğunlaşarak, dil farkındalıklarının ve kullanımının tüm bu yöntemlerle geliştirilmesiyle öğrencilerin yazma konusunda  daha güvenli, özgür ve yetkin öğrenciler olmaları hedeflenmektedir.

 

 

 

Dersin Öğrenme Çıktıları

Öğrencilerin;

- Yabancı dilde çeviri becerisinin geliştirilmesi

- akademik okuma için gerekli sözcük dağarcıklarını geliştirmeleri

 

Dersin İçeriği

Akademik okuma ve yazmada gerek duyulan okuma alt becerilerine uygun okuma parçaları ve yazma çalışmaları

 

 

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Parts of the essay 73-84

The Introduction

Body Paragraphs Concluding Paragraph

 

2

Collins, Quotations

Proper nouns

Abbreviations

Numbers

Dates

Foreign words and phrases

Checking your work

General checks

 

3

Process Essays 87-94

Model Thesis Statement

Transition Words for Process Essays

Process Essay Guidelines

Exercise: Steps in a Process

Model Essays

Writing exercise: Process Essays

 

4

Formal or work emails

Informal or social emails

Texts

Formal or work letters

Informal letters

Blogs

Essays

Essay phrases and words

 

5

Division and Classification Essays 95-100

Model Thesis Statement

Transition Words for Classification Essays

Division and Classification Essay Guidelines

Exercise: Writing Thesis Statements

Model Essays

Writing exercise: Division and Classification Essays

 

6

Dissertations

Reports

The structure of a report

Report phrases and words

Writing presentations

Presentation phrases

CVs

Instructions

 

Leaflets and flyers

 

7

Cause and Effect Essays 101-112

Model Thesis Statement

Transition Words for Cause and Effect Essays

Cause and Effect Essay Guidelines

Exercise: Causes and effects

Exercise: Combining sentences

Model Essays

Writing exercise: Cause and Effect Essays

 

8

Ways to improve your spelling

Suffixes and prefixes

Forming plurals

-ise or -ize?

i before e except after c

Silent letters

 

9

Compare and Contrast Essays 113-123

Model Thesis Statement 114

Transition Words for Compare/Contrast Essays 114

Compare/Contrast Essay Guidelines 115

Exercise: Combining sentences 117

Exercise: Ideas to compare and contrast 118

Model Essays 120

Writing exercise: Compare/Contrast Essays

 

10

Contractions

Common mistakes and controversial issues

Words that are often confused

 

11

Problem/Solution Essay 124-128

Model Thesis Statement 124

Problem/Solution Essay Guidelines 125

Exercise: Writing Thesis Statements 126

Exercise: Possible solutions 126

Model Essays 127

Writing exercise: Problem/Solution Essays

 

12

Words that are often spelled wrongly

Common mistakes and controversial issues

 

13

General Review 1

 

14

General Review 2

 

 

 

KAYNAKLAR

Ders Kitabı

Advanced Writing, James Heard, M.Ed.

Ted Tucker, M. Ed.,Korea

Easy Learning Writing (Collins Easy Learning English)
Elizabeth Walter & Kate Woodford, 2010

 

Diğer Kaynaklar

Öğretim Elemanları tarafından hazırlanan ders notları

 

 

 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

Orta-üst seviyede okuduğunu/yazdığını anlayabilme ve sentezleme

 

 

 

 

X

 

2

İngilizce literatür tarayabilme

 

 

 

X

 

 

3

İngilizce yapılan sunumlarda not alma

 

 

X

 

 

 

4

Tez, rapor, grup ve dönem ödevi hazırlayabilme

 

 

 

 

X

 

5

Atölye (Workshop) çalışmalarına etkin katılma

 

 

X

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

3866 kez görüntülendi.