Yazma Becerileri 1.Yarıyıl

 

DERS BİLGİLERİ

Ders

Kodu

Yarıyıl

T+U Saat

Kredi

AKTS

Rusça Yazma

 

    1

5+0

 

 

 

Ön Koşul Dersleri

Yok

 

Dersin Dili

Rusça

Dersin Türü

Zorunlu

Dersin Koordinatörü

 

Dersi Verenler

Dr.Öğr.Üyesi  Yalçın YUnus

Dersin Yardımcıları

-----

Dersin Amacı

Öğrencilerin;

Yabancı dilde yazma becerisinin geliştirilmesi ve sözcük dağarcığının güçlendirilmesi,

- kendi alanlarındaki yazma parçalarında analitik ve eleştirel düşünme yeteneklerini geliştirmek,

- yazma alt becerilerini pekiştirmelerini sağlamak

 

Dersin Öğrenme Çıktıları

Öğrencilerin;

- Yabancı dilde yazma ve anlama becerisinin geliştirilmesi

- akademik okuma için gerekli sözcük dağarcıklarını geliştirmeleri

 

Dersin İçeriği

Akademik okuma ve yazmada gerek duyulan okuma alt becerilerine uygun okuma parçaları ve yazma çalışmaları

 

 

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

История возникновения письма. Знакомство с прописью, с правилами письма

 

2

Практически различать речь устную (говорение, слушание) и речь письменную (письмо, чтение).

 

3

Техника письма. Прямые, наклонные и вертикальные линии. Письмо овалов и полуовалов

 

4

Научится писать печатные и письменные буквы

 

5

Различие устной и письменной речи.

 

6

Графика .Различение звука и буквы: буква как знак звука

 

7

Слог. дарение в русском языке.

 

8

Звуки в словах.

 

9

Речевые средства: мелодика речи, логическое ударение, паузы, сила, тембр голоса, темп речи,

 

10

Гласные звуки. мелодика речи, логическое ударение, паузы, сила, тембр голоса, темп речи,

 

11

Гласные звуки. мелодика речи, логическое ударение, паузы, сила, тембр голоса, темп речи, (продолжение)

 

12

Согласные звуки. Общие сведения.

 

13

Согласные звуки. Смыслоразличительная роль звуков речи в слове.

 

14

Общие сведения о речи

Ознакомление в конкретной речевой ситуации с понятиями: речь устная и письменная; разные функции речи: общение, сообщение, воздействие; речь разговорная, книжная (научная, деловая, художественная). История возникновения речи

 

 

 

KAYNAKLAR

Ders Kitabı

Дорога в Россию. М., 2001

Diğer Kaynaklar

Öğretim Elemanları tarafından hazırlanan ders notları

 

 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

Orta-üst seviyede yazdıklarını anlayabilme ve sentezleme

 

 

 

 

X

 

2

Списывать без ошибок слова и предложения с печатного шрифта

 

 

 

X

 

 

3

Называть правильно элементы букв. Сравнивать элементы.

 

 

 

X

 

 

 

4

Находить элементы в написании строчных и прописных гласных согласных букв

 

 

 

 

X

 

5

Писать слоги, слова с изученными буквами, используя приём комментирования.

 

 

 

X

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3334 kez görüntülendi.