Okuma-Anlama Bec.-, Kelme Bilgisi 1.Yarıyıl

 

 

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

Türkçe-İngilizce-Fransızca Mütercim-Tercümanlık Hazırlık Programı

DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

 

DERSİN ADI

DERS KODU

TEORİ+UYGULAMA (SAAT)

KREDİSİ

AKTS

Okuma Anlama Kelime

 

 

 

 

 

ÖN KOŞUL DERSLERİ

ÖĞRENCİLER DÜZENLİ OLARAK DERSLERE KATILMAKLA YÜKÜMLÜDÜRLER.

DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ

(Örgün ya da Uzaktan)

BU DERS SADECE YÜZ YÜZE EĞİTİM ŞEKLİNDE YÜRÜTÜLMEKTEDİR.

 

DERS KATEGORİSİ

Destek Dersleri

Temel Mesleki Dersler

Uzmanlık / Alan Dersleri

Beşeri, İletişim

ve Yönetim Becerileri Dersleri

Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

DERSİN DİLİ

Türkçe-Fransızca

DERSİN TÜRÜ

Zorunlu

DERSİN VERİLDİĞİ YIL / SÖMESTR

Güz Yarıyılı-Hazırlık

DERSİN KOORDİNATÖRÜ

 

DERSİN YÜRÜTÜCÜSÜ

Dr. Öğretim Üyesi Bahattin ŞEKER

DERSİN YARDIMCILARI

 

DERSİN AMACI

Öğrencilere Fransızca harflerin okunuşlarını öğretmek, kelime hazinesi kazandırarak okuduklarını anlamalarını sağlamak.

DERSİN İÇERİĞİ

(KISA TANIMI)

Fransızca metinleri okuma ve anlama becerisi, bu metinlerin özgün yapıları, sözcük, tümce, paragraf ve izlek arasındaki ilişkiler.

ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİ

(STRATEJİ, YÖNTEM VE TEKNİKLER)

Dinleme-anlama, okuma anlama, yazma ve okuma becerileri üzerine gündelik metinler yardımıyla alıştırmalar yapılır

STAJ / UYGULAMA       

Var

Yok √

 

 

VAR

YOK

 

 

 


HAFTALIK KONULAR ve İLGİLİ ÖN HAZIRLIK SAYFALARI

HAFTA

KONULAR

ÖN HAZIRLIK

1.     

Dersin amacı, içeriği ve kullanılacak materyaller hakkında bilgi

Yok

2.     

Fransızca alfabe ve sesler

Yok

3.     

Sesli harflerin okunuşları. İki ve üç harfli ses oluşumları, kelime çalışmaları

Yok

4.     

           

Sessiz harflerin alfabe sesleri ve cümle içindeki ses değişimleri, kelime çalışmaları

Yok

5.     

Harf ve ses düşmeleri, kelime çalışmaları

Yok

6.     

Sesdeş kelimelerin ayırt edilme çalışmaları, kelime çalışmaları

Yok

7.     

Ses ulamaları ve kelime çalışmaları

Yok

8.     

Nazal sesler ve kelime çalışmaları

Yok

9.     

Nazal ses okuma çalışmaları ve kelime çalışmaları

Yok

10.  

Nazal ve nazal olmayan seslerden oluşan okuma çalışmaları ve kelime çalışmaları

Yok

11.  

Kelime çalışmaları ve okunan cümleleri anlama çalışmaları

 

Yok

12.  

Tanıtım metinleri okuma ve anlama      

Yok

13.  

Betimleyici metin okuma ve anlama çalışmaları

Yok

14.  

Günlük hayata dair metin okuma ve anlama çalışmaları

Yok

 

 

KAYNAKLAR

TEMEL KAYNAKLAR

Edito A1, Methode de Français, audio et vidéo inclus,Les Editions Didier, 2016 Edito Cahier d’activité A1

DİĞER KAYNAKLAR

Ses kayıtları, Videolar, seçme metinler

 

 

 

 

 

 

 

 

NO

PROGRAM YETERLİLİKLERİ

Gerektiği kadar Program Yeterlilikleri yazılabilir.

PY 1

Fransızca alfabe ve sesleri tanır, telaffuzda öğrendiklerini uygular.

PY 2

Farklı konulardaki kelimelerin anlam ve kullanıldığı yerleri öğrenir bunları diğer derslerde de kullanır

PY 3

Kendini ifade etme konusunda öğrenmiş olduğu kelimeleri düzgün bir şekilde kullanarak kelime hazinesini geliştirir.

PY 4

Konuşma derslerindeki telaffuz zorluklarını okuma kurallarını uygulaması sayesinde aşar

PY 5

Dinlediği Fransızca anlatıyı öğrenmiş olduğu kelimeleri kullanarak yeniden yorumlayabilir.

 

 

 

NO

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI

Gerektiği kadar öğrenme çıktısı yazılabilir.

ÖÇ 1

Öğrenci dersin amacı, içeriği ve kullanılacak materyaller hakkında bilgi sahibi olur

ÖÇ 2

Fransız alfabesini öğrenir

ÖÇ 3

Öğrenciler sesli harflerin okunuşlarını, iki ve üç harfli ses oluşumlarını öğrenir, seviyelerine uygun kelimeleri ve anlamlarını öğrenir

ÖÇ 4

               

Öğrenciler sessiz harflerin alfabe seslerini ve cümle içindeki ses değişimlerini öğrenir

ÖÇ 5

Harf ve ses düşmeleri öğrenilir

ÖÇ 6

Sesdeş kelimelerin ayırt edilir kelimeler anlamlarına göre ayırt edilir

ÖÇ 7

Ses ulamaları yapılarak kelimeler daha akıcı okunur

ÖÇ 8

Nazal seslerle kelimelerin ayırt edilmesini sağlanır

ÖÇ 9

               

Nazal seslerin telaffuzu, kelime ve anlamları pekiştirilir

ÖÇ 10

 Okuma, kelime ve anlama yetileri pekiştirilir

 

ÖÇ 11

 Okuma, kelime ve anlama yetileri pekiştirilir

ÖÇ 12

 Okuma, kelime ve anlama yetileri pekiştirilir

ÖÇ 13

 Okuma, kelime ve anlama yetileri pekiştirilir

ÖÇ 14

 Okuma, kelime ve anlama yetileri pekiştirilir

 


         Program Yeterlilikleri ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

            PY: Program Yeterlilikleri | ÖÇ: Öğrenme Çıktıları

 

            Değerler : 0: Yok | 1: Düşük | 2: Orta | 3: Yüksek
            Detayları görmek için PY veya ÖÇ tablolarına bakınız.

 

 

ÖÇ/PÇ:

PY 1

PY 2

PY 3

PY 4

PY 5

PY 6

PY 7

PY 8

PY 9

PY 10

ÖÇ 1

1

1

1

1

1

1

1

3

 

 

ÖÇ 2

1

1

1

1

1

1

1

3

 

 

ÖÇ 3

1

1

1

1

1

1

1

3

 

 

ÖÇ 4

1

1

1

1

1

1

1

3

 

 

ÖÇ 5

1

1

1

1

1

1

1

3

 

 

ÖÇ 6

1

1

1

1

1

1

1

3

 

 

ÖÇ 7

1

1

1

1

1

1

1

3

 

 

ÖÇ 8

1

1

1

1

1

1

1

3

 

 

ÖÇ 9

1

1

1

1

1

1

1

3

 

 

ÖÇ 10

1

1

1

1

1

1

1

3

 

 

 


 

ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME

 

Sayısı

Toplam Katkısı (%)

Ara Sınav

1

40

Ödev

-

 

Araştırma Sunumu

-

 

Derse Katılım

-

 

Laboratuvar Uygulamaları

-

 

Projeler

-

 

Uygulama

-

 

Kısa Sınav

 

 

Diğer (Sözlü, Ürün Dosyası vb.)

-

 

Ara Sınava Katkısı (%)

-

 

Yılsonu Sınavına Katkısı (%)

1

60

Toplam (%)

 

100

 

 

AKTS / İŞ YÜKÜ HESAPLAMA TABLOSU

ETKİNLİKLER

HAFTA

SAYISI

HAFTALIK SÜRE

(SAAT)

TOPLAM

DÖNEM

İŞ YÜKÜ

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 14 x toplam ders saati)

14

6

 

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)

14

2

 

Ödev

14

1

 

Araştırma Sunumu

 

 

 

Uygulama

 

 

 

Projeler

 

 

 

Laboratuvar Uygulamaları

 

 

 

Kısa Sınav

 

 

 

Arasınavlar

 

 

 

Yarıyıl Sonu Sınavı

 

 

 

TOPLAM İŞ YÜKÜ

 

 

 

TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25

 

 

 

DERSİN AKTS KREDİSİ

 

 

 

 

4168 kez görüntülendi.