Dinleme-Anlama, Konuşma Becerileri 2.Yarıyıl

COURSE INFORMATION

Course Name

Code

Semester

T+A Hours

Credit

ECTS

Fransızca dinleme,anlamave konuşma

 

    2

8+0

 

 

 

Prerequisites

Hayır

 

Course Language

 

Course Type

 

Mecburi seçmeli

Course Coordinator

 

Course Instructors

Dr. Öğretim Üyesi Mustafa KOL

Course Assistants

-----

Course Objectives

Öğrecilerin farklı türden konuşmaları anlama kapasitelerini geliştirmek ve etkili bir biçimde fransızca’yı konuşmalarını sağlamak.

 

Learning Outcomes

 

 

 

 

 

 

 

A2 seviyesindeki bir öğrenci kendisiyle yakından ilgili kelimeleri ve ifadeleri anlayabilmektedir. (Örneğin kendisi, ailesi, alışverişleri, yakın çevreyi ve işle ilgili iadeleri anlayabilmektedir) Anons ve mesajların ana hatlarını anlayabilir. Güncel konular ve etkinliklerle ilgili bilgi alışverişinde bulunabilmektedir. Basit cümleler kurarak sürekli konuşabilir. Ailesi, diğer insanları tasvir edebilir. Bir konuşmayı takip etmek için daha yeterince anlayamamaktadır.

 

Course Content

Önceden orta düzeyde etkili iletişim becerilerinin gelişimini kolaylaştırmak için fransızca  görsel materyal ve konuşma etkinlikleri

 

COURSE OUTLINE

Weeks

Topics

Preparation

1

Bir insanla tanışma zarflar

 

2

Gelecek zamanda yapılacak olaylara müdahale etmek, tedbir almak, Sevgini ifade edebilme ile ilgili konuşma yapma becerisi  şart kipinin şimdiki zamanının çekimi

 

3

Beğenme ile ilgili iafedeler. Kendi duygularından ve davranışlarından söz etme başkasının konuştuğunu aktarmak (şimdiki ve geçmiş zamanların kullanımı)

 

4

Kabul etmek yada etmediğimizi ifade etmek. Kişiliğimizden ve karakter yapımızdan söz etme yeteneği. (en, y zarflarının kullanımı)

 

5

İkaz etmek, uyarmak şarkı söylemek, sürekliliği ifade eden ifadeler: il y a, depuis vs...)

 

6

İkna etmek, Sinema film gösterimi

 

7

Bir tassiyede bulunmak Yemek yapma ve mutfak işleriyle ilgili ifadeler

 

8

Bir konuda kendi fikrini söyleme , tehlikeler ve riskler, geçmiş zaman : plus-que-parfait.

 

9

Kuşku taşımak, bir şeyi tamamıyle onamamak, Nesnelerin tasviri, soru zamiri, sahiplik bildiren zamirler, işaret zamirleri )

 

10

Gerekliliği ve mecburiyeti ifade etmek, (ilgi zamirleri: qui, que, où, dont)

 

11

Sahipliği ifade etmek, belirteçlerin kullanımı ve anlamları

 

12

Öneri de bulunmak, oturduğumuz evle ilgili ifadelerin öğretilmesi, edilgen cümle kuruluşu

 

13

Yargılamak, eleştirmek, bilgi, anılar, unutulmuş olayların eleştirilmesi... dilek kipinin şimdiki zamanının çekimi (subjonctif present).

 

14

Ard arda gelmiş olayları anlatmak: güven vermek, pişmanlık duymak, iğrenmek, tartışmayı fransızcada hangi cümlelerle ifade ederiz .... tiyatro yoluyla öğretilme şekli. Fransız televizyon  kanallarının izlenmesi...

 

 

REFERENCES

Course Book

EDİTO, niveau A2, Didier/ Hatier, 2016.

Other Resources

Expression orale niveau 1 : compétences A1, A2,  Clé İnternational, Michèle Barféty, Patricia Beaujoin,  1991.

 

 

 

 

 

CONTRIBUTION OF COURSE LEARNING OUTCOMES TO PROGRAMME OUTCOMES

No

Programme Learning Outcomes

Contribution Level

1

2

3

4

5

 

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

3348 kez görüntülendi.