Dilbilgisi 2. Yarıyıl

COURSE INFORMATION

Course Name

Code

Semester

T+A Hours

Credit

ECTS

Fransızca Dilbilgisi

 

    2

4+0

 

 

 

Prerequisites

Hayır

 

Course Language

Fransızca

Course Type

 

Zorunlu

Course Coordinator

 

Course Instructors

Dr. Öğretim Üyesi Kadir BAYRAKCI

Course Assistants

-----

Course Objectives

Bu dersin amacı öğrencilerin Franszıca Dilbilgisi kurallarını uygulamalı olarak öğrenmelerini sağlamaktır.

Learning Outcomes

 

 

 

 

 

 

 

Öğrenci bu dersin sonunda,

1.         Fransızca Dilbilgisi kurallarını tanır,

2.         Yazılı metinlerde, öğrendiği dilbilgisi kurallarını ayırt edebilir.

3.         Düşüncelerini dilbilgisi kurallarına uygun olarak ifade eder,

 

Course Content

Fransızca Dilbilgisi kuralları

Fransızca Yazım kuralları

Dilbilgisi alıştırmaları

Olumlu ve olumsuz cümleler

 

 

COURSE OUTLINE

Weeks

Topics

Preparation

1

Dili geçmiş zaman, être yardımcı fiili ile çekimlenen fiiller,

 

2

Şimdiki zamanın hikâyesi, avoir, manger, commencer filleri

 

3

Y ve En zamirlerinin kullanımı

 

4

Fransızcada Sıfatların yeri

 

5

qui, que ve ilgi zamirleri

 

6

Sıfatla, zarfla, adla ve fiille karşılaştırma yapma, İyelik zamirleri

 

7

Gelecek zaman, parler ve prendre fiilleri

 

8

Si ile şart cümlesi yazma

 

9

Dilek istek kipi, gerekliliği ifade etme, düzensiz fiillerin şimdiki zamanda çekimlenmesi

 

10

-ment ile biten zarflar, soru zamirleri, belgisiz sıfatlar

 

11

Belirli ve belirtisiz nesnelerin cümle içinde kullanımları

 

12

Şimdiki zamanda Şart kipi ve isim fiillerin kullanımı

 

13

Anlatılarda dili geçmiş zaman ve şimdiki zamanın hikâyesi

 

14

Etken ve edilgen cümle türleri, dolaylı anlatım cümleleri

 

 

REFERENCES

Course Book:

EDİTO, niveau A2, Didier/ Hatier, 2016.

Other Resources

Grammaire expliquée du français, CLE International 2003

Exercices de grammaire en contexte, Hachette 2000

450 Nouveaux Exercices CLE International 2005

 

CONTRIBUTION OF COURSE LEARNING OUTCOMES TO PROGRAMME OUTCOMES

No

Programme Learning Outcomes

Contribution Level

1

2

3

4

5

 

1

Dilbilgisinin yabancı dil öğrenmedeki önemini kavrar.

 

 

 

 

x

 

2

Temel Fransızca dilbilgisi yapılarını kullanarak basit cümleler kurabilir..

 

 

 

x

 

 

3

Fransızca sözdizimi ile Türkçe sözdizimi arasındaki farklılığı kavrar ve Fransızcanın sözdizimine uygun cümleler kurabilir.

 

 

 

x

 

 

4

Fransızca cümlelerin olumlu, olumsuz ve soru hallerini bilir ve verilen cümleleri istenen forma dönüştürür.

 

 

 

x

 

 

5

A2düzeyine uygun olarak verilmiş olan isim, sıfat ve zamir gibi kelimeleri türlerine göre sınıflar ve doğru olarak kullanır.

 

 

 

x

 

 

6

Fransızca cümle kurarken öğrendiği dilbilgisi kurallarını kullanır 

 

 

 

 

x

 

7

Öğrendiği dilbilgisi zamanlarını yerinde kullanabilir.

 

 

 

x

 

 

8

Fransızca metinlerdeki dilbilgisi kurallarını bulmayı öğrenir

 

 

 

 

x

 

 

3388 kez görüntülendi.