#

Tarihçe

KURULUŞ:  Kafkas Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu kurulması  Milli Eğitim Bakanlığının 19/01/2010 tarih ve 893 sayılı yazısı üzerine 28.03.1983 tarihli ve 2809sayılı Kanunun ek 30.maddesine göre Bakanlar Kurulunca 25/10/2010 tarihinde kararlaştırılmıştır.