#

Fakülte Yönetimi

 Fakülte Yönetimi

 
?Dekan 
?Prof. Dr. Mete CİHAN
 
Dekan Yardımcısı??
Prof.Dr.Cihan KAÇAR
     

Dekan Yardımcısı  

 Doç.Dr.Erol AYDIN

 ?    
Fakülte Sekreteri
Fatma SALDUZ