#

Birim Kalite Komisyonu Üyeleri

 Veteriner Fakültesi 

 

Doç. Dr. Erol AYDIN Başkan Dekan Yardımcısı
Prof. Dr. Nebahat BİLGE Üye Öğr. Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Oğuz MERHAN Üye Öğr. Üyesi
Fatma SALDUZ Üye Fakülte Sekreteri
  Üye Öğrenci Temsilcisi
1448 kez görüntülendi.