#

Birim Kalite Komisyonu Üyeleri

 Veteriner Fakültesi 

 

Doç. Dr. Turgay DEPREM Başkan Dekan Yardımcısı
Prof. Dr. Nebahat BİLGE Üye Öğr. Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Oğuz MERHAN Üye Öğr. Üyesi
Filiz AYDIN Üye Fakülte Sekreter V.
Çağrı ÖZÇELİK Üye Öğrenci Temsilcisi