#

Fakülte Yönetimi

 Fakülte Yönetimi

 
Dekan V.
Prof. Dr. Sami ÖZCAN
 
Dekan Yardımcısı
Doç.Dr.Sadık YAYLA
     

Dekan Yardımcısı  

Doç. Dr.  Semra KAYA

     
Fakülte Sekreteri
Filiz AYDIN