Sempozyum ve Bildiri Metinleriyle İlgili Temel Esaslar

KATILIM ŞARTLARI

1.      Sempozyum programı yüz yüze gerçekleştirilecektir.

2.      Başvurular Web sitemiz üzerinden yapılacak; özetler ve tebliğ sistem üzerinden gönderilecektir.

3.      Tebliğ özeti ile birlikte kaynakça ve CV gönderilecektir.

4.      Tebliğ özetleri kabul edilip tebliğler bilim kurulu tarafından onaylandıktan sonra programa alınacaktır.

5.      Türkiye dışından gelen tebliğli katılımcıların yol ve konaklama masrafları her tebliğ metni için bir kişiyle sınırlı olması koşuluyla Üniversitemiz tarafından karşılanacaktır. Yurtiçi katılımcıların ulaşım ve konaklama ücreti kendilerine aittir.

YAZIM KURALLARI

            1.      Sempozyumun yazım ve sunum dili Türkçe, İngilizce ve Arapçadır.

2.      Bildiri tam metni PC Microsoft Office Word programında yazılmalı veya bu programa uyarlanarak gönderilmelidir. Bildiri metni, 20 sayfayı (metin, grafikler, kaynaklar ve tüm ekler dâhil) geçmeyecek biçimde hazırlanmalıdır. Metin, A4 boyutunda olmalıdır. Kenar boşlukları soldan 4 cm, sağdan 3 cm, üstten 3 cm ve alttan 3 cm şeklinde ayarlanmalıdır. Metin kısmı Times New Roman yazı tipi, 12 puntoyla, başlıklar bold olarak, metnin tamamı 1,15 satır aralıkla, dipnotlar ise tek satır aralıkla ve 10 punto ile yazılmalıdır. Paragraf öncesi ve sonrası 6 nk verilmelidir. Paragraf başları 1,25 girintili olmalıdır.

3.      Bildirilerde Türk Dil Kurumu’nun İmla Kılavuzu dikkate alınır.

4.      Bildirinin sonuna kaynakça eklenmelidir.

5.      Dipnotlarda aşağıda belirtilen kaynak gösterme usullerine uyulması gerekir:

a.      Kitap: Yazarın soyadı, adı, eser adı (italik), çeviri ise çevirenin adı (çev.:), tahkikli ise (tahk.:), sadeleştirme ise (sad.:), edisyon ise (ed.: veya haz.:), yayınevi, baskı yeri ve tarihi (örnek, İstanbul 2004), cildi (örnek; c. 4), sayfası (s.); yazma eser ise, yazar adı, eser adı (italik), kütüphanesi, numarası (no:), varak numarası (örnek, vr. 10b). Hadis eserlerinde cilt ve sayfadan sonra varsa hadis numarası belirtilmelidir.

b.      Makale: Yazarın soyadı, adı, makale adı (tırnak içinde), dergi veya eser adı (italik), çeviri ise çevirenin adı (çev.:), yayınevi, baskı yeri ve tarihi, cildi (örnek; c. 4), süreli yayın ise (örnek; sayı: 3), sayfası (s.).

c.      Basılmış sempozyum bildirileri ve ansiklopedi maddeleri, makalenin referans veriliş düzeniyle aynı olmalıdır.

d.      Dipnotlarda ikinci defa gösterilen aynı kaynaklar için; sadece yazarın soyadı veya meşhur adı, eserin kısa adı, cilt ve sayfa numarası yazılır.

6.      Arapça eser isimlerinde, birinci kelimenin ve özel isimlerin baş harfleri büyük, diğerleri küçük harflerle yazılmalıdır. Farsça, İngilizce, vb. diğer yabancı dillerdeki ve Osmanlı Türkçesi ile yazılan eser adlarının her kelimesinin baş harfleri büyük olmalıdır.

7.      Ayetler sure adı, sure no / ayet no sırasına göre verilmeli (örnek, el-Bakara, 2/10).

8.      Özet, Abstract veya Mulakhas: Bildiride çalışmanın ana noktalarını yansıtacak şekilde 150-200 kelimelik bir Özet, Abstract veya Mulakhas bulunmalıdır. Türkçe bildirilerde Özet, İngilizce bildirilerde Abstract, Arapça bildirilerde ise Mulakhas önce gelmelidir. Türkçe bildiri sunacaklar, özetin altına 150-200 kelimelik İngilizce (Abstract) ekleyecektir. İngilizce bildiri sunacaklar Abstract’ın altına 150-200 kelimelik Türkçe özet ekleyeceklerdir. Arapça bildiri sunacaklar Mulakhas’ın altına 150-200 kelimelik Abstract ekleyeceklerdir. Özet, bildiri başlığının altında yazar adlarından hemen sonra iki satır boşluk bırakılarak yazılmalıdır.

                 9.       Anahtar Kelimeler/Keywords: Özetlerden sonra 3-5 kelimelik anahtar kelimeler yazılmalıdır.

649 kez görüntülendi.