k+ Teknoloji Transfer Ofisi
#

Kuruluş ve Amaç

Kafkas Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (KTTO), akademik birikime dayalı olarak üretilen bilginin iş dünyasında özellikle sanayide kullanılması, ulusal ve uluslararası finansal destek programlarından yararlanılması, üretilen bilginin ticari ürüne dönüşmesi, fikri ve sınai mülkiyet haklarının yönetilmesi ve girişimciliğin desteklenmesi amacıyla 2018 yılında kurularak bölgemizin kalkınması yönünde faaliyetlerini yürütmektedir.

Kafkas Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (KTTO), Kafkas Üniversitesi’nde geliştirilen akademik bilgi ve yeni teknolojileri, sanayinin ihtiyaçlarını karşılamak, katma değeri yüksek ürünler geliştirilmesini sağlamak, bölgemizin sahip olduğu potansiyeli harekete geçirmek ve ülkemizin ulusal kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla sanayiye sunmaktadır. Kafkas Üniversitesi’nin teknoloji transfer ara yüzü olarak hizmet vermek amacıyla kurulan KTTO, “Bilgi’yi sanayi ile buluşturmayı ve ticarileştirmeyi” hedeflemektedir.

Kafkas Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi bünyesinde;

  • Kariyer Geliştirme ve Mezunlar Birimi,
  • Proje Destek Birimi,
  • Kamu-Üniversite–Sanayi İşbirliği Birimi (KÜSİ),
  • Patent Destek Birimi, 
  • Girişimcilik Birimini bulundurarak faaliyetlerini yürütmektedir.
1730 kez görüntülendi.