#

Fakülte Yönetimi

 Tıp Fakültesi Yönetimi

 

 
  

Prof. Dr. Sinan KOCATÜRK

Dekan V.

 

 

        

Dr.Öğr.Üyesi  Yavuz KARABAĞ

  Dekan Yardımcısı

 

      

    Dekan Yardımcısı

 

Nihat KARS

Fakülte Sekreteri