Başvuru Belgeleri

ÖNEMLİ BİLGİ !!

Etik Kurul dosyalarının yönergemizde de belirtildiği üzere etik kuruldan en geç 5 gün öncesine kadar fiziki dosya ve mail yoluyla tüm etik kurul evraklarının teslim edilmesi; daha geç teslim edilen dosyaların bir sonraki etik kurulda değerlendirilmeye alınması konusunda hassas davranılmasına karar verilmiştir.

ETİK KURUL BAŞVURUSUNDA İSTENİLEN BELGELER

Bilimsel Araştırma

- Başvuru Kontrol Formu

- Başvurusu dilekçesi

-Anabilim Dalı Başkanlığı Bilgilendirme Formu

- Başvuru formu ve Proje metni (Gerekçe, yöntemler ve kaynaklar)

- Çalışmada yer alacak tüm araştırmacıların güncel özgeçmişleri

- Aydınlatılmış onam formu (Çalışmaya 18 yaş altı gönüllülerin alınması planlanıyorsa veli/vasi onam formu da hazırlanmalıdır.)   Hasta Grubu       Kontrol Grubu

-Gönüllü olur formu çalışma    ******    Gönüllü olur formu sağlıklı kontrol 

-Araştırmacı onam formu

- Araştırma bütçesi (Yapılacak tüm harcamaları içeren, bütçe kaynağı belirtilmiş)

- İKU taahhütnamesi (çalışmaya katılan tüm araştırıcılar tarafından imzalı şekilde sadece maille gönderilmesi yeterlidir.)

-Gönüllü koruma taahhütnamesi

- Helsinki Bildirgesi (Tüm sayfaları çalışmaya katılan tüm araştırıcılar tarafından imzalı)

- Makaleler (en az 3 adet, kaynaklar metinle ilişkilendirilmiş olacak şekilde, makaleler basılmayıp yalnızca elektronik ortamda gönderilebilir)

- Genetik materyalin kullanıldığı çalışmalarda “Genetik Materyal Olur Formu”

İlgili Birim Amirliği İzin Belgesi

- Patoloji Kliniği Araştırma Formu

*Etik Kurulu dosyalarınızın son teslim tarihi toplantı tarihinden 1 hafta öncedir. Bu tarihten sonra teslim edilen dosyalar kabul edilmeyecektir.

*Dünya Tıp Birliği Helsinki Bildirgesi’nin her sayfası tüm araştırmacılar tarafından mutlaka imzalanmalıdır

*Bilgilendirilmiş Gönüllü Olur Formu ya tek sayfa halinde ya da arkalı önlü olmalıdır     

* Varsa veri toplama formu (soru formu) dosyaya eklenmelidir.

8973 kez görüntülendi.