Başvuranların Dikkatine!!

*Başvuru formu ve Aydınlatılmış Onam Formunun PDF formatına çevrilmiş olarak elektronik ortamda etikkurultip@kafkas.edu.tr adresine iletilmesi gerekmektedir.

*Tüm başvuru dosyasının ayrıca ıslak imzalı olarak şeffaf kapaklı dosya içerisinde Etik Kurul sekreterliğine teslim edilmesi gerekmektedir.

*Araştırmaya ilişkin kaynakların basılmayıp yalnızca elektronik ortamda yukarıda belirtilen mail adresine gönderilmesi yeterlidir.

*Etik Kurul tarafından değerlendirilip düzeltme istenen dosyalar için cevap verilirken bir üst yazı eşliğinde maddeler halinde istenen her türlü düzenlemeye yönelik açıklamalar yapılmalı, metin içinde de düzeltme yapılan kısımlar koyu renkli ve altı çizili olarak belirtilmelidir.

*Önceden onay almış Etik Kurul dosyaları hakkında talep edilen değişiklikler için “Değişiklik Başvuru Formu” doldurularak müracaat edilmelidir. 

*Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Etik Kurulu tarafından onaylanan çalışmalarınızın son 6 aydaki ara raporunu veya sonuç raporunu, 11.09.2017 tarihli ve 69468120-514.99-E.179704 sayılı “T.C Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu” tarafından yapılmış olan tebliğ gereğince etik kurula sunmanız gerekmektedir.

*Kafkas Üniversitesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu Ara Rapor Formu Örneği

*Kafkas Üniversitesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu Sonuç Rapor Formu Örneği

 

6451 kez görüntülendi.