#

Birim Kalite Komisyonu Üyeleri

 Tıp Fakültesi 

 

Dr. Öğr. Üyesi Murat BAĞCIOĞLU Başkan Dekan Yardımcısı
Nihat KARS Üye Fakülte Sekreteri
Dr. Öğr. Üyesi Nilnur EYERCİ Üye Öğr. Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Murat KAYABAŞ Üye Öğr. Üyesi
Abdullah Sait YURDAKUL Üye Öğrenci Temsilcisi
1257 kez görüntülendi.