#

Formlar

 

FORMLAR
 
*Etik Kurulu dosyalarınızın son teslim tarihi toplantı tarihinden 1 hafta öncedir. Bu tarihten sonra teslim edilen dosyalar kabul edilmeyecektir.

*Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Etik Kurulu tarafından onaylanan çalışmalarınızın son 6 aydaki  ara raporunu veya sonuç raporunu, 11.09.2017 tarihli ve 69468120-514.99-E.179704 sayılı “T.C Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu” tarafından yapılmış olan tebliğ gereğince etik kurula sunmanız gerekmektedir.

*Kafkas Üniversitesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu Ara Rapor Formu Örneği

*Kafkas Üniversitesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu Sonuç Rapor Formu Örneği

*Etik Kurulda düzeltme istenen dosyaların düzetilmiş kısımlarının altı çizili şekilde yazılması gerekmektedir.

*Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi İnvazif( Girişimsel) Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurul Yönergesi

 

 

*Dünya Tıp Birliği Helsinki Bildirgesi’nin her sayfası tüm araştırmacılar tarafından mutlaka imzalanmalıdır

*Bilgilendirilmiş Gönüllü Olur Formu ya tek sayfa halinde ya da arkalı önlü olmalıdır

*Varsa Veri toplama formu (soru formu) dosyaya eklenmelidir.