#

Hakkımızda

 

   Kafkas Üniversitesi Türk Halkbilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi

Kafkas Üniversitesi bünyesindeki halk kültürü ile ilgili Türk Dili ve Edebiyatı, Çağdaş Türk Lehçe ve Edebiyatları, Tarih, vb. Sosyal ve Beşeri Bilimler ve Güzel Sanat alanlarındaki halk kültürü birikimleri ile Biyoloji, Matematik, Kimya, Tıp gibi Fen Bilimlerindeki halk kültürü birikimlerini, disiplinler arası bir yaklaşımla halk hayatının bütün kültürel görünümlerini araştırma ve inceleme amacını taşıyan Türk Halkbilimi disiplininin, ihtiyaç duyduğu alanlarda kullanabilmesinin düşünce ve fiziki altyapısını oluşturmak ve halk kültürü ürünlerinin Kafkas Üniversitesi bünyesinde derlenmesinden uygulanmasına uzanan bütün süreçleri, disiplinler arası çalışma yöntemleriyle yaratma ve yaratılan süreçlere katkı sağlama amacını taşımaktadır.

                      
Dünyanın ve ülkemizin yaşadığı hızlı kültür değişmeleri sonucu, geçmişten günümüze gelen ve halkbiliminin inceleme alanını oluşturan                                                                

  1. Sözlü Kültür Ürünleri
  2. Gösteri Sanatları
  3. Toplumsal Uygulamalar
  4. Doğa ve Evrenle İlgili Uygulamalar
  5. El Sanatları

ana başlıkları altında toplanan halk kültürü verimleri ve bunları yaratan ortamlar yok olmaktadır. Öte yandan, bu ürünlerin yok oluş süreçlerine bağlı olarak, kültür hayatımızda yeni ürünler, yeni anlayışlar, yeni gelenekler ve bu konuların incelenmesine yönelik yeni kuram ve yöntemler ortaya çıkmaktadır. TÜRKMER, Halkbiliminin kendi kuramsal yaklaşımları içinde, kaybolan bu ürünleri toplama ve müzeleme ve halk kültüründe ortaya çıkan yeni ürün ve durumları derleme ve değerlendirme çalışmalarına katkı sağlamaktadır. Bu çerçevede, halkbilimi çalışmalarında dünyada ortaya çıkan yeni yaklaşım ve anlayışları, Türk halkbilimi alanına taşımak ve sonuçlarından yararlanmak için bilimsel bilgi üretim süreçlerini desteklemekte veya oluşturmaktadır.

    

TÜRKMER, kurumsal bir yapılanma içerisinde halk hayatına yönelik uygulamaların tespit, koruma ve yaşatılmasına yönelik çalışmalar yaparak Küreselleşme ve Kültür Turizmi gibi olgularla gittikçe önem kazanan yerli ve otantik kültür ürün ve gösterimleri arayışına cevap vermek üzere, ilgili idari, bilimsel, ticari veya mesleki kuruluşların halkbilimi verilerinin toplum hayatının ihtiyaç duyulan alanlarında kullanımını kolaylaştıracak yönde bilgi, donanım ve uzman eleman elde etmelerine katkı sağlamak üzere eğitim, derleme, araştırma ve uygulama çalışmalarını yürütmektedir.

900 kez görüntülendi.