k+ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ
#

Genel Bilgiler

 

I.1.BÖLÜMÜN KISA GEÇMİŞİ VE YERİ

 

Bölümün Amacı

Burslar

Uluslararası İşbirliği

Kuruluş

Katkı Payı

Mezunların İstihdam Profilleri

Kazanılan Derece

 

 

 

 

Üst derece Programlara Geçiş

Öğretim Dili

Staj

Sunulan Olanaklar

Çalışma Şekli

Ölçme ve Değerlendirme

Program Etkinlikleri

Bölüme Kabul Koşulları

Mezuniyet Koşulları

İletişim Bilgileri

Bölümün Amacı

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünün öğretim amaçları doğrultusunda;

1.     en az bir yabancı dil bilen,

2.     bilgisayar, bilişim ve bilgi teknolojilerini kullanan,

3.     uluslararası bilimsel standartları yakalama gayretinde olan,

4.     bir edebiyat eserinin, hem yaratıcısı hem de yorumcusu olabilen,

5.     Türk dilinin Türk kültür coğrafyasındaki tarihi gelişimini izleyebilen,

6.     araştırma ve geliştirmeye önem veren,

7.     hayat boyu öğrenmenin gerekliliğini benimsemiş

öğretmen ve akademisyenlere gereksinim olduğundan, hem nitelikli öğretmen hem de uluslararası saygınlığa sahip bilim adamları yetiştirebilmek için lisans ve lisansüstü eğitim yapılması amaçlanmıştır.

Kuruluş

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 1995’te Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde kurulmuştur. 1995-1996 Öğretim Yılında birinci ve ikinci öğretime de ilk öğrencilerini alarak öğretime başlayan Bölüm, her iki öğretim programını da sürdürmektedir.

Kurulduğu yıl öğrenci ile eğitim-öğretime başlayan Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü her geçen yıl -gerek öğretim elemanı kadrosu, gerekse öğrenci sayısı bakımından- gelişmeye ve büyümeye devam etmektedir. Bölümümüz 509 öğrenci ve 13 öğretim elemanı ile eğitim-öğretime devam etmektedir. Öğrencilerin I. ve II. Öğrenim tablosu aşağıdaki gibidir.

 

 

Kız Öğrenci

Erkek Öğrenci

TOPLAM

I. Öğretim

161

108

269

II. Öğretim

126

114

240

 

 

Kazanılan Derece

4 yıllık eğitim planında yer alan bütün dersleri başarıyla tamamlayan, en az 240 AKTS’ye sahip öğrencilere Türk Dili ve Edebiyatı alanında Lisans derecesi verilir. Bu diploma ile birlikte ileride alacakları Pedagojik Formasyon dersleri ile bu alanda öğretmenlik yapmaya hakkı kazanırlar.

 

Derecenin Düzeyi (Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)

Lisans


Öğretim Dili

Bölümümüzün öğretim dili Türkçe olup, bölümde yabancı dil olarak İngilizce, Rusça ve Almanca seçmeli ders olarak öğretilmektedir.


Çalışma Şekli

Tam Zamanlı.


Bölüme Kabul Şartları

Lisans programlarına ÖSYM tarafından yapılan Merkezî Yerleştirme Sınavı ile öğrenci alınır. Merkezî Yerleştirmede adaylar Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’ne LYS puanları, yükseköğretim programları ile ilgili tercihleri ve bu programların kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak ÖSYM’ce yerleştirilir. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’ne yerleştirilen öğrencilerin kayıtları ÖSYM’nin belirlediği takvim çerçevesinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılır.

 

 

 

Staj

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencileri için zorunlu staj yoktur.

 

 

 

Ölçme ve Değerlendirme

Lisans düzeyinde yürütülen kayıt, eğitim ve öğretim ve sınavlarda uygulanacak usul ve esaslar Kafkas Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nde belirlenmiştir.

 

 

 

Mezuniyet Koşulları

Türk Dili ve Edebiyatı Programında mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak için 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmektir. Ayrıntılar için Kafkas Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’ne bakılabilir.

 

Uluslararası İşbirliği

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünün çeşitli Avrupa Üniversiteleri ile Erasmus Öğrenci Değişim Programı anlaşmaları bulunmaktadır. Bölümümüzün ayrıca Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi (Kırgızistan), Melitopol Üniversitesi (Ukrayna), Yesevi Üniversitesi (Kazakistan), Ahıska Devlet Üniversitesi (Gürcistan) ve Kuteysi Devlet Üniversitesi (Gürcistan) ile KÜNİB (Kafkasya Üniversiteler Birliği) kapsamında anlaşmaları olup Mevlana Değişim Programına da dâhildir. Bunların yanı sıra Bölümümüz gerek Kafkasya Üniversiteler Birliğine üye olan üniversitelerin Türkoloji Bölümleri ile gerekse Türkoloji öğretiminin verildiği önemli üniversiteler ile de temas ve işbirliği halindedir.

 

 

 

Mezunların İstihdam Profilleri

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun olan öğrencilerimiz;

ü    Milli Eğitime bağlı okullarda, kolej ve dershanelerde öğretmenlik yapabilme,

ü    Lisansüstü öğretimlerini devam ettirdikleri taktirde akademik kariyer yapabilme,

ü    Çeşitli Basın-Yayın, Televizyon, Halkla İlişkiler kurumlarında çalışabilme,

ü    Yayın evlerinde editörlük yapabilme,

ü    Yazılı ve görsel medyanın çeşitli birimlerinde metin yazarlığı, danışmanlık, denetmenlik ve Türk dili edebiyatını ilgilendiren her tür programda görev alabilme olanaklarına sahip olacaktır.

 

 

 

Üst Derece Programlara Geçiş

Yüksek Lisans programına başvurabilmek için adayların; her program için özel olarak
belirlenmiş lisans programlarına ilişkin bir lisans diplomasına sahip olmaları, ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan ALES’ten başvurduğu programın puan türünde belli programlar için ilan edilen özel koşullar dışında en az 55 standart puan almış olmaları ve daha önce disiplin suçu nedeniyle herhangi bir yüksek lisans programından ilişiklerinin kesilmemiş olması gerekir.

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun olan öğrencilerimiz kabul koşullarını sağladıkları takdirde yurt içinde veya yurtdışında istedikleri bir üniversitede Türk Dili ve Edebiyatı alanında yüksek lisans düzeyinde eğitim alabilirler.

Sunulan Olanaklar

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü temelde beş ayrı anabilim dalında eğitim veren bir bölümdür. Bölüm bünyesinde söz konusu anabilim dallarında bilimsel yeterliliklerini Türkiye ve uluslararası alanlarda ispatlamış öğretim elemanları görev yapmaktadır.

 

 

 

Program Etkinlikleri

Bölümümüzce Akademik Yıl içinde çeşitli bilimsel ve sosyal etkinlikler düzenlenmektedir. Ayrıntılar için bölümümüzün ilgili linki ziyaret edilebilir.

 

 

 

İletişim Bilgileri

Prof. Dr. Mitat DURMUŞ

Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı

 

Tel: +90 474 225 11 48-50-54 Dâhili: / 1872

Fax: +90 474 225 11 79

 

E-mail:

 

mithat.durmus@gmail.com

 

 

 

 

 

Adres:

T.C. Kafkas Üniversitesi

Fen-Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

 

 

6281 kez görüntülendi.