Susuz Tarihçe

 SUSUZ İLÇE TARİHİ

 

SUSUZ İLÇESİNİN SİYASİ TARİHİ


Tarihi açıdan bağlı olduğu Kars ili ile aynı akibete sahip, eski çağlardan itibaren yerleşim yeri olan Susuz ilçesi, M.Ö. 14. Yüzyılda Urartular daha sonra sırasıyla İskitler, Sasaniler ve Bizanslıların egemenliği altında kalmıştır.  1064 yıllarında Alparslan tarafından Bizanslılardan alınarak Türk Yurdu’na dahil edilmiştir. Osmanlı İmparatorluğu hakimiyetine  1534 yılında  Kanuni Sultan Süleyman zamanında girmiştir. 1877 yılına kadar Osmanlı hakimiyetinde kalan İlçemiz 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşlarından sonra 40 yıl süreyle Rusların egemenliğine girmiş ve 1918  yılında tekrar anavatan topraklarına katılmıştır.

 

SUSUZ İSMİNİN TARİHÇESİ 

Halihazırda Vadi tabanına olan İlçemiz Sel baskını korkusuyla ilk yerleşim yeri olarak Çığrıklı Köyü’nün altında bulunan sivri tepenin üzerine kurulmuş ve içme suyunu uzaktan temin etmesi münasebetiyle  Susuz isminin verildiği düşünülmektedir. İlçe bugün tamamen vadi tabanı ve dere kenarına taşınarak yeniden tesis edilmiş ancak; Susuz’un ismi değişmemiştir. COĞRAFİ YAPI 

Kars’ın 23 Km kuzeyinde yer alan  Susuz Kuzeydoğu Anadolu’nun en yüksek yaylalarının eteğinde vadi tabanına kurulmuştur. İlçe’nin kuzeydoğu ve doğusunda Arpaçay, kuzeyi Çıldır, batısında Göle ve Ardahan, güneyinde ise Kars yer almaktadır.
Kars’ın 23 Km kuzeyinde yer almış olan Susuz bir vadi tabanına yerleşmiştir. 

 

İKLİM 

İlçe 645 km2 yüzölçümüne sahip olup  deniz seviyesinden  1650 metre yüksekliktedir. Karasal iklimin hüküm sürdüğü İlçe’de kışlar soğuk, yazlar kurak ve serin geçmektedir. 

 

NÜFUS YAPISI 
2000 Yılı Genel Nüfus Sayımı’na göre  nüfusu 14.487’dir. 

 

EKONOMİK YAPI 

İlçe halkının 
· %20’si tarım, 
· %60’ı besicilik ve hayvancılık, 
· %10’u ticaret, 
· %10’u ise hizmet sektöründe çalışmaktadır. 

 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

İlçede okur yazar oranı %93’ tür. İlçemiz merkezinde 1 İlköğretim Okulu, 1 PİO, 1 Yatılı Anadolu Öğretmen Lisesi, 1 Klasik Lise mevcut olup İlçemiz’e bağlı İncesu Köyü’nde 1 YİBO ve 27 köyümüzde ise ilköğretim okulu mevcuttur. 

 

ULAŞIM 

Kars - Ardahan karayolu üzerindeki İlçenin il merkezine uzaklığı 27 km dir. Karayolları ağı üzerindeki köyler dışında köy yolları stabilizedir.

 

11064 kez görüntülendi.