#

Yönetim

slidebg1
 
 
Prof. Dr.
Ömür DEVECİ
Turizm Fakültesi Dekanı                                        
Dahili:0(474)413 52 52/
 Akademik Bilgileri
slidebg1
 
 
Dr.Öğrt. Üyesi
Tuncay ÇANAKÇI
Turizm Fakültesi Dekan Yardımcısı
Dahili:0(474)413 52 52/
 Akademik Bilgileri
slidebg1
 
 
Dr.Öğrt. Üyesi
Ayhan YARDİMCİEL
Turizm Fakültesi Dekan Yardımcısı
Dahili:0(474)413 52 52/
 Akademik Bilgileri
slidebg1
 
 
Raportör
Okan DOĞANAY
Turizm Fakültesi Sekreteri                             
Dahili:0(474)413 52 52/