2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI DERS KAYITLANMA DUYURUSU

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI DERS KAYIT DUYURUSU

 

 

 

 

 

 
         

Ders Kayıt Tarihleri

22-26 Şubat 2021

 

Ders Kayıtlarının Danışmanlarca Onaylanması

22-26 Şubat 2021

 

Yarıyıl Katkı Payı Ödeme Tarihleri

22-26 Şubat 2021

 
   

DERS KAYITLARI İLE İLGİLİ YÖNETMELİK HÜKÜMLERİ

 

 

*Ders kayıt tarihleri süresi içerisinde kaydını yapmayan veya yenilemeyen öğrenci, o yarıyıl/yıl devam etme hakkını kaybetmiş olur, kaybedilen yarıyıl/yıl öğrenim süresinden sayılır. Katkı payını/öğrenim ücretini yatırdığı halde mazereti nedeniyle ders kaydı yapamayan öğrenciler ise ders kayıtlarının bitiş tarihinden itibaren iki hafta içinde başvuruda bulunmaları şartıyla, mazeretlerinin haklı ve geçerli olduğu ilgili yönetim kurulunca kabul edilmesi halinde ders kayıtları yaptırabilirler/yenileyebilirler. Derslerin başlamasından itibaren ders kaydı için geçirilen süre devamsızlıktan sayılır. Kaydını yaptırmayan veya yeniletmeyen öğrencilere o yarıyıl/yıl için herhangi bir öğrenci belgesi verilmez ve bu öğrenciler öğrencilik haklarından faydalanamaz.

 

ALINABİLECEK EN FAZLA KREDİ MİKTARI

 

 

*Bir öğrencinin bir yarıyılda alabileceği derslerin toplam saati alt sınıftaki devamsız olduğu dersler ve YÖK dersleri ile birlikte toplam (40) ders saatidir. Ancak Mezun durumda olan öğrenciler Ders kayıtlarında (40+2) ders saatini geçmemek üzere ders alabilirler.

 

DERS ALMA İŞLEMLERİNDE ÖNCELİKLER

 

 

*Bir derse kayıt için varsa o desin ön koşulu olan ders/derslerden başarılı olması gerekir.

*Öğrenciler, öncelikle (Z) veya (FF), (FD) harf notu almış oldukları derslere kayıt yaptırmak zorundadır.

*Öğrenciler içinde bulundukları yarıyılda/yılda alacakları derslerin haftalık saatleri ile tekrar alacakları derslerin haftalık saatlerinin çakışması halinde, öncelikle tekrara kaldıkları dersleri almak zorundadır

*Bir dersten, (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. DC veya DD notlarından birini alan öğrenci, ilgili derslerden koşullu başarılıdır. Bu derslerden başarılı sayılabilmesi için yılsonu ağırlıklı not ortalamasının (YANO) 2.00 olması gerekir. Aksi takdirde bu dersleri tekrar eder. Bir dersten (FD) ve (FF) harf notlarından birini alan öğrenci o dersten başarısız sayılır. Ancak yılsonu ağırlıklı not ortalaması 2.00 ve üstü olan öğrenciler istedikleri takdirde notları DC ve DD olan derslerini takip eden yılın belirtilen ders kayıtlanma döneminde kayıt yaparak tekrar alabilirler. Bu durumdaki öğrencilerin söz konusu derslerden aldıkları en son notları geçerli sayılır.

 

ÜST YARIYILDAN DERS ALMA

 

 

*Öğrencinin kayıt yaptırdığı yarıyıl itibari ile GANO’su en az 3.00 olan ve FF ve FD notu bulunmuyorsa ön koşullu dersler hariç haftalık 40 saat limitini aşmamak koşulu ile üst dönemlerden de ders alabilir.

 

 

DC VE DD NOTU ALAN ÖĞRENCİLERİN DERS KAYIT İŞLEMLERİ

 

 

*DC veya DD notlarından birini alan öğrenci, ilgili derslerden koşullu başarılıdır. Bu derslerden başarılı sayılabilmesi için yıl sonu ağırlıklı not ortalamasının (YANO) 2,00 olması gerekir ( YANO: Öğrencilerin her bir eğitim-öğretim yılı sonunda güz ve bahar dönemlerinde almış olduğu derslerin her birinin kredi saati ile o dersin başarı notunun katsayı karşılığı ile çarpımından elde edilen sayıların genel toplamının bu derslerin kredilerinin genel toplamına bölümünden elde edilen sonuçtur. ) eğer öğrenci bu şartları taşımıyorsa, yani şartlı derslerinin karşısında (O.B) ibaresi yer almıyorsa DC ve DD olan bu derslerini takip eden eğitim öğretim yılının ilgili döneminde almak zorundadırlar.

 
 
 
   
     

 

 

ÖĞRENİM ÜCRETİ YATIRMASI GEREKENLER

 

*İkinci öğretim öğrencileri

*Uzaktan eğitim öğrencileri

*Normal eğitim süresini tamamlayıp okulu uzatan öğrenciler

*Lisans tamamlama öğrencileri

*İki üniversitede kaydı olan öğrenciler

*Özel Üniversitelerden yatay geçişle gelen öğrenciler

*Yabancı uyruklu öğrenciler

 

 

ÖĞRENİM ÜCRETLERİ İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ.

 

 

 

 

 

 

 

ÇOK ÖNEMLİ

 

*  Ders kayıt işleminizin tamamlanabilmesi için danışman onayına göndermeniz gerekmektedir.

* 2020-2021 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı öğrenim ücretlerini T.C. Ziraat Bankası ATM’lerinden ÖĞRENCİ NUMARASI ile yatırılarak 22 – 26 Şubat 2021 tarihleri arasında ders kaydının yapılması gerekmektedir.

*Ders kayıt esnasında sorun yaşanmaması için T.C. Kimlik numarası ile veya hesap numaralarına öğrenim ücreti yatırılmayacaktır.

 

 

ÖĞRENCİ NUMARASINI ÖĞRENMEK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ.

 

 

709 kez görüntülendi.